ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

สังคมอยุธยา
คุณ ชูชีพ ตรีโภคา ผู้บริหารตลอดแกรนด์ ไนท์พลาซ่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะเป็นตัวแทน ปรม. รุ่นที15 เป็นเจ้าภาพ สวดอภิธรรมศพ วางพวงมาลา กราบพระบรมศพ มอบเงินจำนวน 90,000 บาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระองค์ท่าน เมื่อเร็วนี้
ชาญ ชูกลิ่น.อยุธยา.โทร.081.8756403

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959