ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำสื่อมวลชนทุกแขนงลงพื้นที่ศึกษาดูงานตามรอยพ่อหลวง พร้อมนำข้อมูลเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางนิตยา หิรัญประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ ได้นำคณะสื่อมวลชนสัญจร ลงพื้นที่ศึกษาดูงานภายใต้โครงการ “ประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” ณ ดงกุฎาคาร บ้านศานติสงบ ตำบลหมูสี และบ้านไร่ปวริศ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โดยนำสื่อมวลชนทุกแขนงเกือบ 30 คน สานต่อพระราชดำริ พร้อมนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่สู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และเข้าใจโครงการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมน้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ดังนั้น การลงพื้นที่ศึกษาดูงานในครั้งนี้ นอกจากจะก่อให้เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้ว ยังได้นำข้อมูลที่ได้รับไปเผยแพร่ ขยายผล ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

นางนิตยา หิรัญประดิษฐ์ กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ ณ ดงกุฎาคาร บ้านศานติสงบ ตำบลหมูสี และบ้านไร่ปวริศ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ทั้งสองแห่งนี้ได้นำแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งสานต่อพระราชปณิธานของพ่อหลวงจนประสบผลสำเร็จ โดยได้ปลูกป่าสร้างพื้นที่สีเขียว และอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายากให้คงอยู่ จำนวนกว่า 4 หมื่นต้น

มีการปลูกผักปลอดสารพิษและผลไม้ที่มีรสชาติหวานไว้บริโภคกันเอง พร้อมแบ่งปันเพื่อนในพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ยังส่งจำหน่ายให้กับห้างสรรพสินค้าชื่อดังในกรุงเทพมหานคร สร้างรายได้ปีละกว่า 20 ล้านบาท

กอบกฤษณ์ ชุกลิ่น นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959