ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ท่าน พลเอกประสูตร รัศมีแพทย์ ตุลาการศาลทหารสูงสุด, อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด , สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ด้านพลังงาน), กรรมการและเหรัญญิก …มูลนิธิอุทยานราชภักดิ์ พร้อมด้วย พลเรือโทสุกิจ สยะนานนท์ อดีตเจ้าพลาธิการทหารเรือ กรุงเทพฯ พร้อมด้วย พ.อ.ดุษฎี มุ่งหมาย และ รองผู้กำกับ จอมบึง รองผู้กำกับ กาญจนบุรี พร้อมคณะ มารำลึกถึง พระเมตตาบารมีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ทรงเสี่ยงชีวิต ด้วยพระปรีชาสามารถ ตลอดจนการเสียสละอย่างใหญ่หลวงของพระองค์ เพื่อกู้ชาติบ้านเมืองในกาลก่อน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ ซึ่งช่วงเวลาประมาณ เมื่อ ๒๔๐ กว่าปีที่ผ่านมา พระองค์ทุ่มเท ปกป้องคนไทย ทั้งที่บางแก้ว โพธาราม ราชบุรี กู้ชาติบ้านเมืองเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ทั้งปวงชนชาวสยามทั้งแผ่นดิน ข้าพเจ้าทั้งหลายนี้ไม่เคยลืมพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ เพื่อชาติบ้านเมืองของเรา ให้สมกับที่พระองค์ได้ทรงเสียสละ จนเรามีประเทศไทยมาจนทุกวันนี้
เลยมาสักการะพระองค์และ ขอพรจากพระองค์ท่านผ่านพระบรมรูปเหมือนสมเด็จพระตากสินมหาราชอิริยาบททรงโผนม้าและทหารเอกทั้ง ๔ ณ ที่วัดเขาค่าง โพธาราม ราชบุรี เพื่อเป็นมงคลชีวิตเพื่อเสริมบารมีให้ทุกท่านโดยพระครูวิบูลภัทรกิจ เจ้าคณะตำบลสวนผึ้ง-ตะนาวศรี จังหวัดราชบุรี กล่าวนำอธิษฐานจิต(ที่วัดเขาค่าง โพธาราม ราชบุรี)วันที่พฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๙น. (คุณเจี๊ยบ โภชนา ซอยต้นจันทร์ เป็นเจ้าภาพเครื่องสัการะ)

จุดสุดท้ายของสงครามบางแก้ว ที่เมื่อสองร้อยกว่าปีที่แล้ว สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงรบที่เชียงใหม่ยังไม่ได้พัก มุ่งหน้ามาที่โพธารามแห่งนี้ สู้กับพม่าในขณะที่พระมารดาทรงประชวรและสิ้นพระชนม์ โดยไม่มีโอกาสได้ดูใจ ทรงเสียสละเอาบ้านเมืองมาเป็นที่ตั้งจริงๆ เราชาวนางแก้ว ข้าราชการในพื้นที่ เห็นความสำคัญ พยายามพัฒนาพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลมาตลอด ๕ ปี แต่ยังขึ้นพระอนุสาวรีย์สมเด็จท่านไม่ได้ เนื่องจากรัฐบาลนี้ กำลังแก้กฏหมาย แก้พรบ.ป่าไม้ ทำให้ทุกอย่างต้องหยุดไป หวังว่าเมื่อเลือกตั้งแล้ว กฏหมายเสร็จแล้ว จะเมตตาอนุญาตให้เราดำเนินการพัฒนาต่อ ถ้าวันนั้นมาถึง เราคงได้เห็นพระบรมรูปสมเด็จ สวยงาม สง่าบนพื้นที่สมรภูมิจริงแห่งนี้ต่อไป ส่งใจ ช่วยเหลือเพื่อให้เกิดขึ้นด้วยนะครับทุกท่านท่านพลเอกประสูตร รัศมีแพทย์ ตุลาการศาลทหารสูงสุด, อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด, สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ด้านพลังงาน), กรรมการและเหรัญญิก …มูลนิธิอุทยานราชภักดิ์ พร้อม พลเรือโทสุกิจ สยะนานนท์ อดีตเจ้าพลาธิการ กรุงเทพ พร้อมด้วย พ.อ.ดุษฎี มุ่งหมาย และ รองผู้กำกับ จอมบึง รองผู้กำกับ กาญจนบุรี ได้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาแก่พระครูวิบูลภัทรกิจ เจ้าคณะตำบลสวนผึ้ง-ตะนาวศรี จังหวัดราชบุรี และคุณสาสนี ตัวแทนคณะทำงานตากสินอนุสรณ์ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๙น

ทีมข่าว หนังสือพิมพ์ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959