ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. คณะอนุกรรมการประเมินเพื่อมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยการนำ ดร.สมเกียรติ บุญรอด ประธานอนุกรรมการ รศ.สุนทร บำเรอราช และนายปัญญา สุขารมณ์. มี นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

และให้ข้อมูลการประเมิน นางกนกรัตน์ คงไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และนายสวัสดิ์ ใจหาญ นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 นายชาลี นาคเอี่ยม อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 นายสิทธิศักดิ์ เขียนแม้น นายแดง วรศักดิ์วุฒิพงศ์ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และนายธรกร ฟักทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ได้เข้าให้ข้อมูลในการประเมิน อีกทั้งได้รับกำลังใจจาก. นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี. นายธวัช ฤกษ์หร่าย นายกเทศมนตรีตำบลขาณุวรลักษบุรี. พ.ต.ท.ประจวบ กลิ่นสวัสดิ์ รอง ผกก.สภ. ขาณุวรลักษบุรี นายธณธัต ประเสริฐนู ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครู นักเรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลแก่คณะอนุกรรมการ ณ โรงเรียนขาณุวิทยา
ก่อนการประเมิน ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการแสดงโขน กลางแจ้ง เรื่องรามเกียรติ์ ตอน พระรามข้ามสมุทร ยกรบ และการแสดงอื่นๆอีกด้วย
วิโรจน์ นสพ.ประชาไท
Cr .สุเมธ บัวสำลี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959