ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

(วันนี้) 1 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุม “ผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน” ครั้งที่ 11/2560 เพื่อสร้างความร่วมมือในการสื่อสารองค์กรระหว่างส่วนราชการและสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดนนทบุรี และช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจต่างๆ ที่ส่วนราชการเสนอและประเด็นสำคัญที่สื่อมวลชนต้องการทราบ เป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนและบูรณาการความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐในการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี โดยมีประเด็นที่ส่วนราชการเสนอเพื่อทราบ อาทิ ความคืบหน้าการจัดหารายได้เพื่อสมทบซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี การจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) แห่งที่ 2 และ 3 และประเด็นที่สื่อมวลชนต้องการทราบข้อมูล อาทิ สรุปผลงานด้านการปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด การแก้ไขปัญหาจราจร ความก้าวหน้าการสร้างโรงพยาบาลเฉพาะด้านที่อำเภอบางกรวย มาตรการในการแก้ไขปัญหาโรงฆ่าสัตว์เถื่อน และสรุปผลการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวของจังหวัดนนทบุรี เป็นต้น

เบิ้ม เมืองนนท์ รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959