ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา19.00 น.นายชัยยะ อังกินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน”ชมวาฬ ทานปู ดูดนตรี”โดยมีนางศิริรัตน์ ทรงความดี นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ และสมาชิกสภาฯ นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ นายอำเภอเมือเพชรบุรี นายศรัณ เกตุทอง นายอำเภอบ้านแหลม หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นางศิริรัตน์ ทรงความดี นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมทั้งเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า บ้านพัก รีสอร์ต ชาวประมงและประชาชนในพื้นที่ตำบลหาดเจ้าและพื้นที่ใกล้เคียง

ภายในกิจกรรมจะมีร้านอาหารทะเลสดๆและร้านอาหารอีกมากมายมาให้ลิ้มชิมรส กว่า 90 ร้านค้า นั่งฟังเพลงชิลๆริมชายหาด และสัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืน ตั้งแต่วันที่ 2-4ธันวาคม 2565 เวลา17.00-23.00น.

ด้าน นายชัยยะ อังกินันท์  นายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวชื่นชมคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลหาดเจ้าที่ทำงานอย่างเต็มความสามารถจนทำให้หาดเจ้าสำราญเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ตำบลหาดเจ้าสำราญมีพื้นที่ติดชายทะเล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนจำนวนมาก

และกิจกรรมที่สร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับหาดเจ้าสำราญคือ “ วาฬบรูด้า”เพราะในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปี จะมีฝูงวาฬบรูด้าเข้ามาหากินในทะเลอ่าวไทยตอนบน โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี ทะเลหาดเจ้าสำราญ จะมีฝูงวาฬบรูด้าเข้ามาแหวกว่ายเล่นน้ำและหาอาหารในช่วงนี้  ซึ่งการเข้ามาหาอาหารของวาฬบรูด้า นอกจากจะเป็นตัวบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของอ่าวไทยแล้วยังเป็นพฤติกรรมที่หาชมได้ยาก กิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดี ในการคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของท้องถิ่นอันนำไปสู่ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพชีวิต อีกทั้งยังเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงาน”ชมวาฬ ทานปู ดูดนตรี”ตั้งแต่วันที่2-4ธันวาคม 2565 บริเวณ ชายทะเลหาดชมวาฬ(ซอยข้างปะปาหาดเจ้าสำราญ)ชายหาดแห่งใหม่ของหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี

ประนพ นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ จ.เพชรบุรี รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959