ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อเวลา 14.00น.ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา (ABU) รอบชิงชนะเลิศ ระดับภาค 5 ภาค ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การจัดงานการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา Abu ระดับภาค จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 22 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนของชาติ คิดเป็น ทำเป็น รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ผลงานจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสาขาด้วยตนเอง เน้นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และสามารถปฏิบัติงานได้จริง ซึ่งเป็นทางนำไปสู่รากฐานของการวิจัย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ นับว่าเป็นเทคโนโลยีที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาประเทศ และยกระดับความสามารถในการแข่งขันระดับสากล ทั้งในด้านอุตสาหกรรมและการพาณิชย์

อีกทั้ง สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ยังได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ประเภทหุ่นยนต์เป็นอย่างยิ่ง เพื่อต้องการให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์ ในรูปแบบต่างๆ และมีเวทีในการแสดงผลงาน โดยกระจายกลุ่มเป้าหมาย ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถและสร้างทีมงานในการคิดประดิษฐ์ และพัฒนาหุ่นยนต์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการสร้างนวัตกรรมที่ดีเพื่อโลกในอนาคตอีกด้วย

สำหรับการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ระดับภาคครั้งนี้ มีทีมหุ่นยนต์ จากสถานศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 123 ทีม เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จำนวน 32 ทีม เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเดือนมีนาคม 2561 เพื่อเฟ้นหาตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จำนวน 16 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 ณ ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันต่อไป

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959