ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

รองนายกรัฐมนตรี เดินทางเป็นประธานพิธีปิดทอง ผูกสีมา ฝังลูกนิมิต ณวัดโพธิ์เผือก

เมื่อเวลา 14.00น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางเป็นประธานในพิธี พิธีปิดทอง ผูกสีมา ฝังลูกนิมิต ณ วัดโพธิ์เผือก(ทุ่งมะขามหย่อง)ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีทหารระดับสูงและข้าราชการต่างๆเข้าร่วมในพิธีนี้เป็นจำนวนมาก

วัดโพธิ์เผือก ทุ่มมะขามหย่องได้ดำเนินการก่อนสร้างอุโบสถหลังใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วและได้รับพระราชทานวิสุคามสีมา ลงมาเมื่อวันที่1กันยายน 2560และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่5กันยายน 2560 เพื่อให้อุโบสถหลังใหม่สามารถใช้เป็นที่ประกอบสังฆกรรมของคณะสงฆ์ได้ คณะสงฆ์จึงมีมติให้ดำเนินการจัดงานปิดทอง ผูกสีมา ฝังลูกนิมิต ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2561 ขึ้นเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามพระธรรมวินัยและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามต่อไป

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959