ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">
ผู้ว่าฯเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำ วางซังเชือก  สร้างบ้านปลา ณ ชุมชนแหลมผักเบี้ย-หาดเจ้าสำราญ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา

ผู้ว่าฯเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำ วางซังเชือก สร้างบ้านปลา ณ ชุมชนแหลมผักเบี้ย-หาดเจ้าสำราญ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา

ผู้ว่าฯเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำ วางซังเชือก สร้างบ้านปลา ณ ชุมชนแหลมผักเบี้ย-หาดเจ้าสำราญ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา
ผู้ว่าฯเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำ วางซังเชือก สร้างบ้านปลา ณ ชุมชนแหลมผักเบี้ย-หาดเจ้าสำราญ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.นาย ณัฐวุฒิ เพชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิด”โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนประมง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

ผู้ว่าฯเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำ วางซังเชือก สร้างบ้านปลา ณ ชุมชนแหลมผักเบี้ย-หาดเจ้าสำราญ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระองค์ท่าน ซึ่งมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ร่อนทรายและลงเรือปล่อยบ้านปลา ณ ธนาคารปูม้าชุมชนแหลมผักเบี้ย – หาดเจ้าสำราญ

ผู้ว่าฯเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำ วางซังเชือก สร้างบ้านปลา ณ ชุมชนแหลมผักเบี้ย-หาดเจ้าสำราญ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ประนพ ประชาไทนิวส์ออนไลน์

โดยมี นางศิริรัตน์ ทรงความดี นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ นายอำเภอเมืองเพชรบุรี นายสขภณ เพิ่มสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ บริเวณ ธนาคารปูม้าชุมชนแหลมผักเบี้ย-หาดเจ้าสำราญ

ผู้ว่าฯเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำ วางซังเชือก สร้างบ้านปลา ณ ชุมชนแหลมผักเบี้ย-หาดเจ้าสำราญ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ประนพ ประชาไทนิวส์ออนไลน์
ผู้ว่าฯเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำ วางซังเชือก สร้างบ้านปลา ณ ชุมชนแหลมผักเบี้ย-หาดเจ้าสำราญ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ประนพ ประชาไทนิวส์ออนไลน์

ผู้ว่าฯเพชรบุรี ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสร้างเสริมทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและสร้างผลผลิตให้มีคุณภาพที่ดีซึ่งเป็นที่มาของรายได้เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนประมงให้ดีขึ้นและปลูกฝังจิตสำนึกของชุมชนชาวประมงร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง

ผู้ว่าฯเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำ วางซังเชือก สร้างบ้านปลา ณ ชุมชนแหลมผักเบี้ย-หาดเจ้าสำราญ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ประนพ ประชาไทนิวส์ออนไลน์
ผู้ว่าฯเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำ วางซังเชือก สร้างบ้านปลา ณ ชุมชนแหลมผักเบี้ย-หาดเจ้าสำราญ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ประนพ ประชาไทนิวส์ออนไลน์

ภายในกิจกรรมได้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปู ปลา กุ้ง กว่า 200,000 ตัว และจัดวางซังเชือก สร้างบ้านปลาในทะเลร่อนทรายและลงเรือปล่อยบ้านปลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

ประนพ นสพ.ประชาไทยนิวส์ออนไลน์ จ.เพชรบุรี รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959