ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">
ศคพ.จังหวัดสุพรรณบุรี และ พมจ.สุพรรณบุรี ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเยี่ยมบ้านสองพี่น้องนักเรียนยากไร้
ศคพ.จังหวัดสุพรรณบุรี และ พมจ.สุพรรณบุรี ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเยี่ยมบ้านสองพี่น้องนักเรียนยากไร้

นางเพชรลดา  ธนูญศักดิ์ ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี (ศคพ.) ร่วมกับ จนท. ทีม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี( One Home) จนท. อพม.อำเภอด่านช้าง จนท.อบต.ห้วยขมิ้น  พร้อมด้วย นายนพพล  คงทายาท ผอ.โรงเรียนวัดกกเต็น ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนสองพี่น้อง  ด.ช.สิงหา และ ด.ญ.น้ำค้าง อินตา นักเรียนโรงเรียนวัดกกเต็น อาศัยอยู่ที่ หมู่บ้านใหม่ไทรทอง หมู่.16 ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี นักเรียนสองพี่-น้อง มีความขยัน ตั้งใจเรียน มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น  แต่ฐานะทางบ้านยากจน รายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย บิดา-มารดาแยกทางกัน  ทำให้มีรายได้จากบิดาที่มีอาชีพรับจ้างเพียงทางเดียว มีงานจ้างไม่แน่นอน

ศคพ.จังหวัดสุพรรณบุรี และ พมจ.สุพรรณบุรี ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเยี่ยมบ้านสองพี่น้องนักเรียนยากไร้

ทาง ศคพ.จังหวัดสุพรรณบุรี และ พมจ.สุพรรณบุรี ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งจำนวน 2,000 บาท พร้อมทั้งติดตามให้การช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป

ศคพ.จังหวัดสุพรรณบุรี และ พมจ.สุพรรณบุรี ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเยี่ยมบ้านสองพี่น้องนักเรียนยากไร้
ศคพ.จังหวัดสุพรรณบุรี และ พมจ.สุพรรณบุรี ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเยี่ยมบ้านสองพี่น้องนักเรียนยากไร้

ทั้งนี้ พระครูสุตาภิวัฒน์ (หลวงพ่อมหาเหวียง) เจ้าอาวาสวัดหนองยาว (หลวงพ่อหยกข่าว) ได้ทุนการศึกษาเด็กและข้าวสารอาหารแห้งให้กับครอบครัวนักเรียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต3 มอบหมายให้ นายสมชาย ลิ้มประจันทร์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรีเขต3 มอบทุนการศึกษาจากกองทุน60ปี ครองราชย์ สมทบกับผู้มีความประสงค์ช่วยเหลือรวม จำนวน 10,100บาท ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย สว.จังหวัดสุพรรณบุรี  นายสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ นายอำเภอด่านช้าง สมทบทุนปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน และ คุณพ่อสุเปีย คุณแม่อนงค์ น้ำค้าง มอบทุนการศึกษา 10,000บาท

ศคพ.จังหวัดสุพรรณบุรี และ พมจ.สุพรรณบุรี ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเยี่ยมบ้านสองพี่น้องนักเรียนยากไร้

ทีมข่าว โป้ย นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

Cr.ภาพ ณัฐพล กันทะนิด (สื่อ อิสระ)

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959