ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อ25 พฤษภาคม 2561 ที่ว่าการอำเภอไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพขร จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day บริเวรรอบที่ว่าการอำเภอไทรงาม
นายทวีพงศ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอไทรงาม พร้อมด้วยปลัดอำเภอข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกเทศมนตรีไทรงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ทุกหน่วยหน่วยงานตลอดจนประชาชน
ด้วยทางอำเภอไทรงามมีนโยบาย พัฒนาปรับปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบที่ว่าการอำเภอไทรงามสะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นกิจกรรมของจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร จึงกำหนดวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ด้วยความพร้อมเพียงในความร่วมมือจองทุกฝ่าย พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ในการตัดหญ้า กิ่งไม้ ต้นไม้ รถแทรคเตอร์ และอื่นๆ ได้ร่วมด้วยช่วยกันทำความาะอาดพัฒนาปรับปรุง ภูมิทัศน์ เพื่อให้เหมาะสมกับเป็นศูนย์ราชการอำเภอ

ป้อม จันทรังษ์ นสพ.ประชาไท 

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959