ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

นาย จักกฤช มหากิจวรกุล พร้อมคณะผู้บริหาร มอบบ้านให้กับผู้พิการ ต.แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี

นาย จักกฤช มหากิจวรกุล พร้อมคณะผู้บริหาร มอบบ้านให้กับผู้พิการ ต.แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลแก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นาย จักกฤช มหากิจวรกุล พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นประธานมอบบ้านให้กับผู้พิการ ให้กับ นายผิน  พันโต บ้านเลขที่ 4/3 หมู่ 6 ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ

นาย จักกฤช มหากิจวรกุล พร้อมคณะผู้บริหาร มอบบ้านให้กับผู้พิการ ต.แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี

ธเนศ กล่อมน้อย นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959