ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

บ่ายวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ร.ต.ต.กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์ นายก อบต.ต้นมะม่วง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน เดินทางมอบกระเช้าแสดงความขอบคุณ นายมานะ วัฒนากร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ที่เสนอของบประมาณสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 2 ความยาว 250 เมตร จากกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นเงินงบประมาณรวม 22,345,200 บาท เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะและน้ำล้นตลิ่งจากแม่น้ำเพชรบุรี เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในตำบลต้นมะม่วง

คชสาร เมืองเพชร นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959