ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495
กล้าท้าให้คุณลองได้แล้ววันนี้ เพื่อประสบการณ์ความรักที่สุดยอด ด้วยยอดขายส่งออกญี่ปุ่นกว่า 17,500,000 กล่องภายใน 10 ปี

นายธานี ยี่สาร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดเพชรบุรีประธานกล่าวเปิดงาน

างนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่ายางได้จัดทำโครงการมหกรรมปั่นเพื่อสุขภาพ โดยมี นายธานี ยี่สาร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดเพชรบุรีประธานกล่าวเปิดงาน และนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพระยะทางรวม 20 กิโลเมตร ทั้งนี้ได้มีชมรมจักรยานต่างๆ โรงเรียน กศน. ชุมชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งเทศบาลตำบลท่ายางขอขอบพระคุณมา ณ.โอกาสนี้ (11 สิงหาคม 2560)

สมชาย สิงห์โตทอง หัวหน้าข่าวภาค 7 นสพ.ประชาไท/รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959