ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

นายธานี ยี่สาร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดเพชรบุรีประธานกล่าวเปิดงาน

างนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่ายางได้จัดทำโครงการมหกรรมปั่นเพื่อสุขภาพ โดยมี นายธานี ยี่สาร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดเพชรบุรีประธานกล่าวเปิดงาน และนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพระยะทางรวม 20 กิโลเมตร ทั้งนี้ได้มีชมรมจักรยานต่างๆ โรงเรียน กศน. ชุมชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งเทศบาลตำบลท่ายางขอขอบพระคุณมา ณ.โอกาสนี้ (11 สิงหาคม 2560)

สมชาย สิงห์โตทอง หัวหน้าข่าวภาค 7 นสพ.ประชาไท/รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959