ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬารัตน์3อินเตอร์ ได้เปิดให้บริการตรวจ โควิด-19 ผ่านระบบ drive thru โดยไม่ต้องลงจากรถ ด้วยวิธีการง่ายๆ ภายในเวลา 5 นาที พร้อมแจ้งผลผ่านโทรศัพท์ line และอีเมล์ ภายใน 24 ชั่วโมง  ถือเป็นอีกหนึ่งบริการที่ช่วยลดความทุกข์ใจของพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคยง ให้สบายใจว่าปลอดภัยจากการติดเชื้อ และลดความแออัดในโรงพยาบาลรัฐ

โดยที่ผ่านมาโรงพยาบาลจุฬารัตน์3 อินเตอร์ ได้มีมาตรการในการตั้งรับและป้องกันการแพร่เชื้อที่เป็นไปตามมาตรฐานมาตั้งแต่เริ่มมีการระบาด ซึ่งdrive thru test ตรวจเชื้อโควิด-19 ของโรงพยาบาลจุฬารัตน์3 อินเตอร์ ได้มีหน่วยตรวจเฉพาะกิจ ที่พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐาน โดยผู้ตรงจสามารถขับรถส่วนตัวผ่านเข้าจอดโดยไม่ต้องลงจากรถ เยงแค่ลื่อนกระจกรถยนต์ลง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกและคอ เพื่อส่งให้ห้องปฏิบัติการตรวจ โดยแจ้งผลตรวจผ่านทางโทรศัพท์ line และอีเมล์ ภายใน 24 ชม. โดยคิดค่าบริการตรวจเพียง 5,500 บาท

นพ.กำพล พลัสสินทร์ ประธานกรรมการบริหาร – โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ กล่าวว่า ในเรื่องดังกล่าว เราอยากตั้งหน่วยแลปที่รวดเร็ว และสามารถสนอง ความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งขณะนี้โรคโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรปราการ ยังมีไม่มากนัก จึงได้จัดตั้งหน่วยงานเป็นแลปตรวจโควิด-19 ให้กับประชาชน เพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือภาครัฐ เนื่องจากภาครัฐส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพ กว่าจะรู้ผลการตรวจ ใช้เวลาประมาณ 3 วัน หากประชาชนเป็นโรคนี้แล้ว กว่าจะได้ผลใช้เวลาถึง 3 วัน ยาก็จะได้รับช้าลงไปอีก และอีกประเด็นคือไวรัสโควิด-19 สามารถติดต่อไปยังคนอื่นได้ โดยที่ตัวเองยังไม่มีอาการใดๆ ถือเป็นเรื่องที่อันตรายและน่าเป็นห่วงมาก เพราะเขาสามารถจะไปที่ไหนก็ได้อันส่งผลให้คนอื่นติดเชื้อได้ง่ายหากไม่มีการป้องกันโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีอาการรุนแรงมากกว่าคนหนุ่มสาว และหากผู้สูงอายุมีโรคอยู่แล้ว เช่นเบาหวาน ความดัน ก็จะมีโอกาสเสี่ยงมากเป็นพิเศษที่จะติดเชื้อโควิด-19

 ดังนั้นใครที่คิดว่าจะมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อก็สามารถเข้ามาตรวจได้ โดยขับรถเข้ามาที่โรงพยาบาลโดยที่ไม่ต้องลงจากรถ เราจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำขั้นตอนต่างๆ โดยเฉพาะคนที่มีความเสี่ยง ที่มีความใกล้ชิดกับคนที่พิสูจน์แล้วว่ามีเชื้อโควิด-19 ก็สมควรที่จะเข้ามาตรวจว่าตัวเองได้รับเชื้อหรือไม่

วิวรรธน์ ยั่งยืนเตชานนท์ สมุทรปราการ 0916986925

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959