ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ผู้ว่ากรุงเก่า เปิดโครงการปลูกต้นตาลโตนด สร้างแหล่งเรียนรู้ เดินตามรอยพ่อหลวง

เมื่อช่วงเวลา 16.30.น ของวันที12ตุลาคม 60 ด.ร.สุจินต์ ไชยชุมสักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางมาเป็นประธาน เปิดงานโครงการปลูกต้นตาลโตนด แหล่งเรียนรู้ของ จังหวัดพระนครศรีนครศรีอยุธยาโดยมีทหารจากกองร้อยรักษาความสงบ
ศูนย์การทหารม้าที1เข้ารวม นายธีรศักดิ์ ขุมเงิน เจ้าหน้าที่เกษตร จังหวัดพระนครศรีอยุธ
ยา พร้ามคณะครูนักเรียน นายก อบต กำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้ารวมกันในครั้งนี้

จากนั้น นางสาว ณัฎธนิธ กาลพัฒน์ ผอ โรงเรียนหนองน้ำส้ม วิทยาคม เจ้าของโครงการ
ปลูกต้นตาลโตนด ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นสถานที่ แหล่งเรียนรู้ ให้กันประ
ชาชน เด็กนักเรียน และประชาชนทั้วไปได้เรียนรู้ เกษตรพอเพียง ตามรอยพ่อหลวง พระปรมิน ภูมิพล อดุลยเดช สำหรับโรงเรียนดังกล่าว ยังเป็น โรงเรียนโครงการถือ ศิล.5 อีกด้วย

หลังนั้น ผู้ว่าราชจังหวัด พร้ามด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะนักเรียน ได้เดินไปปลูกต้นตาล
โตนด บริลานสนามหญ้า ภายในโรงเรียน รอบสระน้ำ นอกจากนี้ยังเดินชมบริสนามทนักเรียนและคณะครู ชาวบ้านได้ปลูกต้นดาวเรื่อง และต้น นานาชนิด ต้นไม้สวยงามทำให้
บรรยาสดชื่นที่มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันทีดีต่อกัน.

ชาญ ชูกลิ่น อยุธยา 081-8756403

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959