ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้าน

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอไทรน้อย บรรยากาศงานเป็นไปด้วยความสนใจของผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งให้ความสนใจ

เพราะว่าอดีตท่านผู้ว่าราชการเคยรับราชการในอำเภอไทรน้อยมาก่อนหลังจากนั้นได้มอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมประชุมคือ นนทบุรี 6 ดี สู่เมืองน่าอยู่ คือ1 เศรษฐกิจดี 2 สะดวกดี 3 สะอาดดี 4 ปลอดภัยดี 5 สิ่งแวดล้อมดี 6 คุณภาพชีวิตดี หลังจากที่ให้นโยบายแล้วผู้ว่าราชการได้ชื่นชมว่าสนใจในการฟังไม่มีใครหลับเลยหรือหลับก็มองไม่เห็นทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีเสียงหัวเราะในตอนท้ายของงานจากนั้นได้ให้โอกาส นายสัมฤทธิ์ ด้วงโสน นายกเทศมนตรีตำบลไทรน้อยได้เรียนปรึกษาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิดหลังจากนั้นจึงปิดการประชุมในเวลา 12.00 น.

กาญจนา สุภารมย์ / เบนซินประชาไทนิวส์ออนไลน์ รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959