ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

นายไพรัตน์ เพรชยวน นายอำเภอ บางปะอิน เดินทางเป็นประธานเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี หมู่5 โรงเรียนคลองจิก และหมู่ 3วัดวิเวกวายุพัด ตำบลคลองจิก อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดยที นางสาว อรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ พร้อมกับ ประชาชน ชุมชน และ นักท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีเป้าหมายในการพัฒนาสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน ที่ใช้ทุนชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์มาดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมและก่อให้เกิดรายได้ในชุมชนและเป็นการกระจ่ายรายได้ให้กับทุกคนชุมชน

ซึ่งเป็นการเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นการนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนไปจำหน่ายนอกชุมชน โดยคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นแกนนำสำคัญในการบริหารจัดการหมู่บ้านให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว

มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชนให้สวยงามเรียบร้อย ประชาชนในชุมชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี พัฒนาสินค้า OTOP ในชุมชนให้เป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวในรูปแบบของที่ระลึก ค้าคว้ารวบรวม พัฒนาสำหรับท้องถิ่นสืบต่อไป

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959