ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ชิมช้อฟใช้ตลาดเซฟวัน โคราช เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00น. ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ (ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง)ลงพื้นที่ขับเคลื่อนชี้แจง”ชิมช้อปใช้ เฟส2″พร้อมรณรงค์ให้คนไทยออกมาจับจ่ายใช้สอย เพื่อการมีส่วนร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ณ.ตลาดเซฟวัน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมานายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี พร้อมผู้บริหาร3หน่วยงาน ประกอบด้วย ผู้บริหารกรมบัญชีกลาง(มอบคลัง3และคลังจังหวัดนครราชสีมา)ผู้บริหาร ททท. ผู้บริหารธนาคารกรุงไทย โดยมี รองผู้ว่าฯ จรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาให้การต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ และคณะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี

นาย รัตนไชย สุราธิวัฒน์ประไพ ประธานกรรมการบริหารตลาดเซฟวัน สรุปมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ”ชิมช้อปใช้”จังหวัดนครราชสีมา

1.จำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ”ชิมช้อปใช้”จำนวน 3,369 ร้าน ณ.ตลาดเซฟวัน มีจำนวนร้านค้าเข้าร่วมมาตรการฯ 300 ร้าน

2.ประชาชนที่ได้ร้บสิทธิ(ลงทะเบียนท่องเที่ยวที่จังหวัดนครราชสีมา)จำนวน193,925ราย

3.ยอดการใช้จ่ายในจังหวัดนครราชสีมา ข้อมูล ณ.วันที่18 ตุลาคม 2562 ยอดรอดรวม 166.72 ล้านบาท (G1=163.48 ล้านบาท(98.05%)/G2=3.23ล้านบาท(1.94%)

ศุภเดช ธนูศร ข่าวจังหวัดนครราชสีมา 

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959