ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">
"กองทุนมิตรผล-บ้านปูรวมใจช่วยไทยสู้ COVID-19 " มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคเพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดสุพรรณบุรี

“กองทุนมิตรผล-บ้านปูรวมใจช่วยไทยสู้ COVID-19 ” มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคเพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดสุพรรณบุรี

"กองทุนมิตรผล-บ้านปูรวมใจช่วยไทยสู้ COVID-19 " มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคเพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. “กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ COVID-19” โดยนายสกล แสงอรุณ ผู้อำนวยการด้านโรงเอทานอลมิตรผลในเครือกลุ่มมิตรผล

"กองทุนมิตรผล-บ้านปูรวมใจช่วยไทยสู้ COVID-19 " มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคเพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดสุพรรณบุรี

เป็นตัวแทนมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อที่มาจากกระบวนการผลิตเอทานอลจากอ้อย จำนวน 6,000 ลิตร พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ แบรนด์ “ชื่นใจ บาย มิตรผล” ให้แก่จังหวัดสุพรรณบุรี

"กองทุนมิตรผล-บ้านปูรวมใจช่วยไทยสู้ COVID-19 " มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคเพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดสุพรรณบุรี

เพื่อแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานราชการในท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อป้องกันและควบคุมการแผ่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโลน่า (COVID-19)

"กองทุนมิตรผล-บ้านปูรวมใจช่วยไทยสู้ COVID-19 " มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคเพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดสุพรรณบุรี

โดยมี นาย ณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายมนูญ ศูนย์สิทธิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี นายวรรณเวทย์ ศิวารัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

"กองทุนมิตรผล-บ้านปูรวมใจช่วยไทยสู้ COVID-19 " มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคเพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดสุพรรณบุรี

และนางสาวสุมาลี ศิริอารยา สรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี  พร้อมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมรับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

ทีมข่าว นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959