สพม.เขต 9 จัดงานเกษียณข้าราชการครูสมศักดิ์ศรี !!

0
1452
ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่17 กันยายน พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 9 (สุพรรณบุรี-นครปฐม) โดย นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 9 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและมุฑิตาจิต ยกย่องผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา ที่เกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2563

สพม.เขต 9 จัดงานเกษียณข้าราชการครูสมศักดิ์ศรี 1
สพม.เขต 9 จัดงานเกษียณข้าราชการครูสมศักดิ์ศรี

“งานแสดงกตเวทิตาจิต มั่นในมิตร นิจนิรันดร์”   ที่หอประชุมอาคาร 50 ปีโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สพม.เขต 9 จัดงานเกษียณข้าราชการครูสมศักดิ์ศรี 2
สพม.เขต 9 จัดงานเกษียณข้าราชการครูสมศักดิ์ศรี
สพม.เขต 9 จัดงานเกษียณข้าราชการครูสมศักดิ์ศรี 4

ในการนี้ ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานและมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 148 ท่าน จากสำนักงานเขต ๑ ท่าน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ๗ ท่าน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ๓ ท่าน ครูผู้สอน 123 ท่าน และลูกจ้างประจำ 14 ท่าน

สพม.เขต 9 จัดงานเกษียณข้าราชการครูสมศักดิ์ศรี 5
สพม.เขต 9 จัดงานเกษียณข้าราชการครูสมศักดิ์ศรี

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตจนเกษียณอายุราชการ สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการรุ่นหลังต่อไป

สพม.เขต 9 จัดงานเกษียณข้าราชการครูสมศักดิ์ศรี 6
สพม.เขต 9 จัดงานเกษียณข้าราชการครูสมศักดิ์ศรี
สพม.เขต 9 จัดงานเกษียณข้าราชการครูสมศักดิ์ศรี 7
สพม.เขต 9 จัดงานเกษียณข้าราชการครูสมศักดิ์ศรี

หลังจากประธานกล่าวเปิดงานและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เกษียณราชการแล้ว นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 9 ได้กล่าวขอบคุณประธานและกล่าวเชิดชูเกียรติแก่ผู้เกษียณราชการ 

สพม.เขต 9 จัดงานเกษียณข้าราชการครูสมศักดิ์ศรี 9
สพม.เขต 9 จัดงานเกษียณข้าราชการครูสมศักดิ์ศรี

จากนั้นนายราชันย์ ทิพเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย เป็นตัวแทนผู้เกษียณได้กล่าวความรู้สึก ปิดท้ายด้วย ดร.สามารถ  รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี  กล่าวขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้งานสำเร็จด้วยดี และชมการขับร้องประกอบการแสดงของนักเรียนพระปฐมวิทยาลัย พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน.            

ทีมข่าว สุพรรณบุรี Cr.สุริยา สุนทโรทก ภาพ/ข่าว

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959