ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

     เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ ส.ส.กาญจนบุรี เขต.4 พรรคพลังประชารัฐ พร้อมคณะ ได้นำแอลกอฮอล์ไว้สำหรับทำความสะอาดมือ และยาฆ่าเชื้อโรคระบาดข องไวรัสโคโรนา 2019 หรือไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในต่างประเทศ และส่วนหนึ่งในประเทศไทย โดยมอบให้กับ นายอำเภอ หรือตัวแทน จากอำเภอหนองปรือ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอเลาขวัญ และอำเภอบ่อพลอย นอกจากนี้ยังมอบให้กับสถานีตำรวจภูธรทั้ง 4 อำเภอ และโรงพยาบาลทั้ง 4 อำเภออีกด้วย

          นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ ส.ส.กาญจนบุรี เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ตนในฐานะผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขต 4 ซึ่งมี อำเภอบ่อพลอย อำเภอห้วยกระเจา อำเภอหนองปรือ และอำเภอเลาขวัญ ตนรู้สึกมีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชน ร่วมทั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่ จึงได้นำเอธิลแอลกอฮอร์ 95 เปอร์เซ็นต์ เพื่อมาทำเป็นสเปรย์ไว้พ่นฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือไวรัสโควิด -19 และสามารถนำมาทำเป็นเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ นำมามอบให้กับ นายอำเภอทั้ง 4 อำเภอ

 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ , สถานีตำรวจภูธรทั้ง 4 อำเภอ สาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสาธารณสุขตำบล(ผอ.รพ.สต.) ทุกแห่ง ประธาน อสม.ทุกแห่ง และกู้ชีพ รับมอบเอธิลแอลกอฮอร์ 95 % จำนวน 320 ลิตรต่ออำเภอ เพื่อนำไปทำ สเปรย์ และเจลแอลกอฮอล์ สำหรับคณะทำงานคัดกรอง แยกกัก กักกัน ควบคุมไว้สังเกต และจุดตรวจ จุดสกัดเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคโควิด- 19 ในการให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอบ่อพลอย อำเภอเลาขวัญ และอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี สำหรับ ส.ส.ธรรมวิชญ์ ไม่ทอดทิ้ง ประชาชน

 พล ภูมิภาค ประชาไทนิวส์ออนไลน์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959