ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อ​วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัลนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2562 โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบรางวัล ณ กระทรวงมหาดไทย

นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นนายอำเภอจิตอาสาตัวจริงเสียงจริงได้บำเพ็ญตนประพฤติปฏิบัติและนำพาประชาชนและกลุ่มเหล่าจิตอาสาทุกกลุ่มพัฒนาอำเภอปากช่อง อาทิเช่น การเก็บขยะในแหล่งน้ำลำตะคอง ได้นำพาเราจิตอาสาเก็บขยะบริเวณลำน้ำลำตะคองและการพัฒนาพื้นที่ ในอำเภอปากช่องทีมงานข่าวหนังสือพิมพ์ประชาไทนิวส์ออนไลน์ขอแสดงความยินดีกับท่านนายอำเภอปากช่องนายสุรพันธ์ศิลปสุวรรณ  ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนายอำเภอแหวนเพชรประจำปี พ.ศ. 2562 

กระทรวงมหาดไทยประกาศผลการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ.2562 ออกมาแล้วตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ อันสมควรประกาศให้เป็นนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ.2562 ดังนี้ นายอำเภอแหวนเพชร ที่ได้รางวัลชนะเลิศมี 5 รางวัล แบ่งเป็นพื้นที่ปกติ 4 รางวัล ได้แก่

1.นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

 2.นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 3.นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4.นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 รางวัล ได้แก่

1.นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีนายอำเภอแหวนเพชร ที่เป็นรางวัลชมเชยก็มี 5 รางวัล คือ พื้นที่ปกติ 4 รางวัล ได้แก่

 1.นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

2.นายศรัทธา ทองคำ นายอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

3.นายกองโทอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

 4.นายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 รางวัล ได้แก่

 1.นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

โอกาสเดียวกัน ประกาศกรมการปกครอง ได้ประกาศผลการคัดเลือกปลัดอำเภอแหวนทองคำ ตามโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปี พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้ ปลัดอำเภอแหวนทองคำที่ได้รางวัลชนะเลิศ มี 5 รางวัล แบ่งเป็นพื้นที่ปกติ 4 รางวัล ได้แก่

1.นายสมพร อ่อนชาติ ปลัดอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

2.นายวิทวัส พงศ์กรเกียรติ ปลัดอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

3.นายรัฐพงศ์ พลจันทร์ ปลัดอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 4.นายฤทธิเดช จรรยาพงษ์

ปลัดอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 รางวัล ได้แก่

1.นายพิสิษฐ์ มีบุญ ปลัดอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ปลัดอำเภอดีเด่นที่ได้รางวัลชมเชยมี 4 รางวัล ดังต่อไปนี้ พื้นที่ปกติ 3 รางวัล ได้แก่

 1.นายดนัย สุขสกุล ปลัดอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

2.นายปัญญาชัย ฟูศรี ปลัดอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

3.จ่าเอกสุรชัย ทุมวงษ์ ปลัดอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 รางวัล

 ได้แก่ 1.นายสมศักดิ์ ชูศรี ปลัดอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ทั้งนายอำเภอแหวนเพชรและปลัดอำเภอแหวนทองคำทุกคนตลอดจนผู้ได้รับรางวัลชมเชย จะเข้ารับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันดำรงราชานุภาพ

ที่สำคัญคือ มูลนิธิอนันต์ อนันตกูล ซึ่งทำหน้าที่ช่วยเหลือเกื้อกูลข้าราชการมาตลอดได้มอบรางวัลสมทบให้นายอำเภอทุกคน คนละ 10,000 บาท และปลัดอำเภอทุกคน คนละ 5,000 บาทด้วย

ภาพ/ข่าว ศุภเดช ธนูศร ข่าวนครราชสีมา

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959