ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">
อบต.ด่านช้าง จัดโครงการส่งเสริมวินัยจราจรและรณรงค์การสวมหมวกกันน็อคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

อบต.ด่านช้าง จัดโครงการส่งเสริมวินัยจราจรและรณรงค์การสวมหมวกกันน็อคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เพื่อส่งเสริมให้มีการสวมหมวกนิรภัย 100%

อบต.ด่านช้าง จัดโครงการส่งเสริมวินัยจราจรและรณรงค์การสวมหมวกกันน็อคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุน้ำร้อน ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี นายฉันทพัฒน์   ปั้นเหน่งเพ็ชร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมวินัยจราจรและรณรงค์การสวมหมวกกันน็อคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดโดยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ อาทิ คุณครู ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุน้ำร้อน มีความตระหนักในการขับขี่ยานพาหนะตามกฎจราจรและสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นและเป็นไปตามนโยบายสวมหมวกกันน็อค 100 %

อบต.ด่านช้าง จัดโครงการส่งเสริมวินัยจราจรและรณรงค์การสวมหมวกกันน็อคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
อบต.ด่านช้าง จัดโครงการส่งเสริมวินัยจราจรและรณรงค์การสวมหมวกกันน็อคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

โดย พ.ต.อ.ยิ่งยส เขินอำนวย ผกก.สภ.ด่านช้าง ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรของ สภ.ด่านช้าง เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ถึงหลักการสวมหมวกนิรภัยที่ถูกต้อง ประโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัย การสังเกตป้ายจราจรและสัญญาณมือในท่า ต่างๆ รวมถึงความผิดในทางกฎหมายอีกด้วย

อบต.ด่านช้าง จัดโครงการส่งเสริมวินัยจราจรและรณรงค์การสวมหมวกกันน็อคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

นายฉันทพัฒน์ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการส่งเสริมและสร้างความตะหนักในเรื่องการสวมหมวกนิรภัยให้เป็นกิจวัตรประจำวัน คือสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุนั้นจะพบว่า ส่วนใหญ่จะเกิดกับรถจักรยานยนต์ ซึ่งที่ผ่านมาในพื้นที่ตำบลด่านช้าง ก็เคยเกิดอุบัติเหตุ มีทั้งบาดเจ็บสาหัส พิการ และเสียชีวิต เพียงเพราะไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งมักจะเกิดกับเด็กเยาวชน และผู้สูงอายุ ซึ่งล้วนแล้วเกิดจากความประมาท ความคึกคะนอง ความไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรของผู้ขับขี่ ความไม่พร้อมของยานพาหนะรวมถึงความไม่พร้อมของตัวผู้ขับขี่เองด้วย

อบต.ด่านช้าง จัดโครงการส่งเสริมวินัยจราจรและรณรงค์การสวมหมวกกันน็อคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ปิยะพงษ์ คำพุทธ นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ จังหวัดสุพรรณบุรี รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959