โครงการสาธยายพระไตรปิฎกรำลึก เพื่อยกย่องเชิดชูพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นคัมภีร์สูงสุดของพระพุทธศาสนา

0
750
ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการสาธยายพระไตรปิฎกรำลึก เพื่อยกย่องเชิดชูพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นคัมภีร์สูงสุดของพระพุทธศาสนา

โครงการสาธยายพระไตรปิฎกรำลึก เพื่อยกย่องเชิดชูพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นคัมภีร์สูงสุดของพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:00 น. ที่ลานปฏิบัติธรรม วัดเลียบบูรพาราม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ได้เริ่มตั่งขบวนเพื่อแห่พระไตรปิฎกไปรอบๆตลาดเพื่อให้ประชาชนได้สักการะแล้วก็ย้อนกลับมาที่ลานวัดเลียบบูรพารามเหมือนเดิมเพื่อเริ่มพิธีอันศักดิ์สิทธิ์

โครงการสาธยายพระไตรปิฎกรำลึก เพื่อยกย่องเชิดชูพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นคัมภีร์สูงสุดของพระพุทธศาสนา

และในเวลา 18:00 น.พระราชกิตติรังสี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสาธยายพระไตรปิฎกรำลึก ซึ่งวัดเลียบบูรพาราม จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมร่วมกันยังความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์

โครงการสาธยายพระไตรปิฎกรำลึก เพื่อยกย่องเชิดชูพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นคัมภีร์สูงสุดของพระพุทธศาสนา

เพื่อความเข้มแข็งของพระพุทธศาสนา โดยมี พระครูโสภณบุรพกิจ  เจ้าอาวาสวัดเลียบบูรพาราม และ พระอาจารย์บุญเรือง สุทฺธิวิถี ประธานโครงการสาธยายพระไตรปิฎกรำลึก

โครงการสาธยายพระไตรปิฎกรำลึก เพื่อยกย่องเชิดชูพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นคัมภีร์สูงสุดของพระพุทธศาสนา

พระอาจารย์บุญเรือง สุทุธิวิถี (พระธรรมฑูตไทย) กล่าวอีกว่า การจัดโครงการสาธยายพระไตรปิฎกรำลึกในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องเชิดชูพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นคัมภีร์สูงสุดของพระพุทธศาสนา

โครงการสาธยายพระไตรปิฎกรำลึก เพื่อยกย่องเชิดชูพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นคัมภีร์สูงสุดของพระพุทธศาสนา

เพื่อให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสรู้จักและสัมผัสพระไตรปิฎก พร้อมทั้งได้ศึกษาหัวข้อธรรมจากพระไตรปิฎกอย่างแท้จริง

โครงการสาธยายพระไตรปิฎกรำลึก เพื่อยกย่องเชิดชูพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นคัมภีร์สูงสุดของพระพุทธศาสนา

เพื่อเปิดโอกาสให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมสาธยายพระไตรปิฎก เป็นการทรงไว้ซึ่งหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมพระสงฆ์ให้มีความตื่นตัว และสนใจศึกษาค้นคว้าธรรมะจากพระไตรปิฎก

โครงการสาธยายพระไตรปิฎกรำลึก เพื่อยกย่องเชิดชูพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นคัมภีร์สูงสุดของพระพุทธศาสนา

เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมร่วมกัน ยังความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์ เพื่อความเข้มแข็งของพระพุทธศาสนา เพื่อให้กระแสธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แผ่ปกคลุมทั่วผืนแผ่นดินไทย  ให้คลายร้อน ผ่อนวิกฤติ  นำพาชาติไปสู่ความเข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป.

โครงการสาธยายพระไตรปิฎกรำลึก เพื่อยกย่องเชิดชูพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นคัมภีร์สูงสุดของพระพุทธศาสนา

 นอง บูรพา ผู้สื่อข่าว นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959