ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ด้วยทางวัดใหม่เชตะวัน (สันดัน) โดย พระอธิการ เดชา สจุจาสโภ(เจ้าอาวาส) พร้อมด้วยคณะกรรมการชาวบ้านจัดให้มีการทอดกฐินสามัคคีขึ้น เพื่อให้พระสงฆ์ได้รับอานิสงส์กฐิน เป็นไปตามพุทธบัญญัติ และรวบรวมปัจจัยสมทบทุนสร้างอุโบสถ จึงขอขอบคุณพุทธศาสนิกชนเอกชนผู้ใจบุญ ใจกุศล ทุกท่าน ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี โดยพร้อมเพรียงกัน ขอให้ท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะสุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการเทอญ

วัดใหม่เชตะวัน (สันดัน) พร้อมด้วยคณะกรรมการชาวบ้านจัดให้มีการทอดกฐินสามัคคีขึ้น ปี 2563
วัดใหม่เชตะวัน (สันดัน) พร้อมด้วยคณะกรรมการชาวบ้านจัดให้มีการทอดกฐินสามัคคีขึ้น ปี 2563

ขอบคุณประธานทอดกฐินทุกท่าน คุณพยงค์ สัตย์ซื่อ (อดีตผู้ใหญ่บ้าน) ผู้ช่วยบุญสืบ บุญโม คุณสินจัย ลาดลืม (พยาบาล)  คุณบุญส่ง ยุระทัย (อดีตผู้ใหญ่บ้าน) คุณอนงค์ อาจตัน คุณสัมฤทธิ์ นาคพันธ์ คุณชรินทร์ทิพย์ ลาดลืม (พยาบาลวิชาชีพ) คุณดุศิกร์ ยุระทัย คุณฉัจฉราพร ทิพย์สุข คุณโชคชัย ชฎาภรณ์ และครอบครัว คุณวิศวกร กูดแดง บริษัท ไทยสุเคโน่ คุณ จรุณ อัคบุตร คุณชูชีพ คุณสำรอง ชูเชิด คุณลักษณ์ คุณจารุนันท์ สร้อยระย้า คุณน้ำฝน สรวมเกสร ปุ๋ยยา คุณสุณี สุมญี

และขอขอบพระคุณ กรรมการ ชาวบ้าน พร้อมทั้งประชาชนที่มาร่วมงานทอดกฐินทุกท่านที่ทำให้งานทอดกฐินสามัคคี วัดใหม่เชตะวัน (สันดัน) สำเร็จ รุร่วงไปด้วยดี ได้ปัจจัยเป็น จำนวน หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกว่าบาท

วัดใหม่เชตะวัน (สันดัน) พร้อมด้วยคณะกรรมการชาวบ้านจัดให้มีการทอดกฐินสามัคคีขึ้น ปี 2563

นนท์ ประชาไท นิวส์ออนไลน์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959