ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

Topic วันนี้ “ร่วมประชุมศูนย์ดำรงธรรมเพื่อยุติข้อขัดแย้งในตำบลท่าอิฐ และร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดนนทบุรี”
วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560
เวลา 09.30 น. นายไกรธวัช ทินโสม (นายอำเภอปากเกร็ด) เป็นประธานในการประชุมศูนย์ดำรงธรรมเพื่อยุติข้อขัดแย้งในตำบลท่าอิฐ พร้อมด้วย นายปรีดา เชื้อผู้ดี (ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/นายก อบต.ท่าอิฐ) , คณะผู้บริหาร อบต.ท่าอิฐ , ปลัดเจตต์ (ปลัดอำเภอปากเกร็ด) , ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆในตำบลท่าอิฐ , เจ้าหน้าที่ตำรวจ , เจ้าหน้าที่ทหาร และเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยประชุมเพื่อสรุปหาข้อยุติความขัดแข้ง จากปัญหาการลุกล้ำพื้นที่ภายในตำบลท่าอิฐ ตามนโยบายของนายกปรีดา เชื้อผู้ดี บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนชาวตำบลท่าอิฐ ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
______________________
เวลา 15.00 น. นายชลธี ยังตรง (รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี) ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายปรีดา เชื้อผู้ดี (ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/นายก อบต.ท่าอิฐ) , คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดนนทบุรี , นางดลชนก สุดเสน่หา (รองปลัด อบต.ท่าอิฐ) , คณะเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าอิฐ , คณะกรรมการติดตั้งกล้อง CCTV โดยประชุมเพื่อพิจารณาโครงการติดตั้งกล้อง CCTV ทั่วทั้งตำบลท่าอิฐ ตั้งแต่หมู่ 1 ถึง หมู่ 10 เพื่อความปลอดภัย ป้องกันเหตุร้าย และอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวตำบลท่าอิฐ ตามนโนบายของนายกปรีดา เชื้อผู้ดี ไม่ทอดทิ้งประชาชน ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

เบิ้ม เมืองนนท์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959