ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรึ ขับเคลื่อนนโยบายสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษา นายนพดล สุวรรณสุนทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ได้รับการประสานงานจาก สำนักงานการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการจัดการศึกษาเชื่อมโยงต่อเนื่องจากการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา ต่อเนื่องเชื่อมฌยงเพื่อการมีงานทำของนักเรียนร่วมกันโดยประสานกับสถานประกอบการในการที่จะรับนักเรียนเข้าฝึกงานและฝึกอาชีพจบแล้วรับเข้าทำงานทันที ทำให้ นร.มีงานมีรายได้ ระหว่างเรียนด้วยจบแล้วทำงานทันทีด้วยการจัดการการสอนระบบทวิภาคีอย่างยั่งยืนต่อไป …ด้านรองศุภชัย นนท์ธีระวิชยากล่าวเสริมอีกว่า ในการเชื่อมโยง ให้สร้างสะพานเชื่อมโยงระดับผู้บริหารก่อน จากนั้นเชื่อมโยงระดับปฎิบัติ คัดเลือกหลักสูตรที่สอดคล้องกับ ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก จากเว็บสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา ในการนำร่อง ทั้ง ปวช. ปวส. หรือ ระยะสั้น เช่น หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบาย ไทยแลนด์ ๔.๐ ต่อไป

ที่มา : ทีมข่าวสุพรรณบุรี มหานครข่าวรายงาน #นสพ.ประชาไท

#ซ่อมรถสุพรรณบุรี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959