ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อ ๒๑ ก.ย.๖๐ คุณ นภัสชล บุญรักษา ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา พธ.ทบ.พร้อมด้วยคณะแม่บ้านฯ เข้าเยี่ยมบ้านบุตรที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน ๒ ราย ได้แก่ ด.ช.พชรพล ยิ้มทรัพย์ บุตร นาง กนกทิพย์ ยิ้มทรัพย์ สังกัด กผสป.พธ.ทบ. ณ บ้านเลขที่ ๘๖/๓๗๑ ม.๑ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี และ น.ส.รุจิเรจ พูดจา บุตร นาง รุจิรา งามสอน สังกัด กยบ.พธ.ทบ. ณ บ้านเลขที่ ๒๔ ซ.สน.แสมดำ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ประธานสมาคมแม่บ้านฯยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคตามความจำเป็น และรับฟังปัญหาของแต่ละครอบครัว เพื่อนำมาพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไปครับ

เบิ้ม เมืองนนท์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959