ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

โครงการดี กีฬาสร้างสุข กาญจนบุรี เมื่อเวลา 15.30 น. นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา นายอำเภอท่าม่วง คุณกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ ภริยานายอำเภอและรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิด “โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และยาเสพติด ” ประจำปี 2561 ณ สนามหญ้าเทียมท่าม่วงฟุตบอลคลับ ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

โดยมี นายสมพร บัวศิริ นายกเทศมนตรีเทศบาลวังขนาย พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกเทศบาลวังขนาย นักกีฬา ประชาชน คอยต้อนรับ จากนั้นนายสมพร บัวศิริ นายกเทศมนตรีเทศบาลวังขนายกล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล เพื่อลดเลิกการใช้ยาและสารเสพติด ของประชาชน เด็กเยาวชนภายในหมู่บ้านวังขนาย ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของประชาชนชาววังขนาย ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยนช์

โดยมีการแข่งขันฟุตบอลแบ่งออกเป็นทีมแต่ละหมู่บ้าน และทีมเทศบาลวังขนาย การแข่งขันมีขึ้นระหว่าง12-15 เมษายน2561 ต่อมา นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา นายอำเภอท่าม่วง กล่าวขอบคุณที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในวั้นนี้ พร้อมทั้งกล่าวอวยพรให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ เนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย และกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนแต่ละทีม โดยนายอำเภอท่าม่วงได้ลงสนามแตะฟุตบอลเปิดเป็นคู่แรก และนั่งชมและเชียร์เป็นกำลังใจนักกีฬาฟุตบอลทั้งสองทีมแบบสนุกสนาน ก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับ

ศักดิ์ดา นสพ.ประชาไท กาญจนบุรี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959