ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งเรือกำจัดผักตบชวา ตามนโยบายคลองสวยน้ำใส และหน้าบ้านน่ามอง ในรูปแบบประชารัฐ

วันนี้ (25 ม.ค.61) เวลา 08.30 น. ณ คลองมหาพราหมณ์ หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 3 ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Kick off กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ตามนโยบายคลองสวยน้ำใส และหน้าบ้านน่ามองในรูปแบบประชารัฐ” 

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมประชาชนจำนวน 500 คน ร่วมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในพื้นที่ คลองมหาพราหมณ์ ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้กรมฯ ได้สนับสนุนเรือกำจัดผักตบชวาที่สามารถวิ่งได้ทั้งบนบก และในน้ำ และบนผักตบชวา จำนวน 1 ลำ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บวันละ 160 ตัน

ซึ่งได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2561 โดยมีพื้นที่ ในการดำเนินกิจกรรม 9,500 ตารางเมตร คาดว่าจะสามารถกำจัดผักตบชวาได้ประมาณ 480 ตัน ทั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะดำเนินการกำจัดผักตบชวาทุกเดือน เดือนละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ตามโครงการหน้าบ้านน่ามอง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการดูแลรักษาความสะอาดของแม่น้ำลำคลองให้ปลอดผักตบชวาอย่างยั่งยืน

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959