ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ที่วัดเถรพลาย ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี พระครูพิสุทธิรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเถรพลาย ร่วมกับคณะสงฆ์ อ.ศรีประจันต์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นศิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทย ทุกหมู่เหล่า

วัดเถรพลายจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  และเพื่อถวายเป็นประราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

วัดเถรพลายจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง ผู้คนมีความขัดแย้งทางความคิด เกิดความแตกแยกในสังคม

วัดเถรพลายจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

โดยประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนับถือพระพุทธศาสนา ซึ่งจะได้นำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาไปเป็นแบบอย่างมีแนวคิดในการที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสติ เพื่อให้ประชาชนผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ ไปได้ด้วยดี

วัดเถรพลายจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

โดยพระศรีประจันต์คณะภิบาล เจ้าคณะอำเภอศรีประจันต์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายประเชิญ จินขจร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำโพธิ์พระยาเป็นประธานฝ่ายฆาราวาส

วัดเถรพลายจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

นอกจากนี้ทางคณะศิษยานุศิษย์วัดเถรพลายยังได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการสร้างโรงเย็นถวายให้แก่วัดเถรพลาย จำนวนเงิน 35,000 บาท โดยทางวัดได้มอบวัตถุมงคล พระยอดธงที่ทางวัดได้ประกอบพิธีเทหล่อพระอรหันต์สาวก 5 พระองค์และร่วมเทหล่อพระยอดธงจำนวน 2563 องค์ เมื่อวันที่ 3 ม.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเหลืออยู่ประมาณ 100 องค์ ให้กับผู้มาร่วมพิธีเพื่อความเป็นศิริมงคลในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติอีกด้วย

วัดเถรพลายจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

ทีมข่าวสุพรรณบุรี หนังสือพิมพ์ประชาไทนิวส์ออนไลน์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959