พี่หนิง-อัมพร แสงแก้ว กลับมานั่งเก้าอี้นายกสมาคมนักข่าวพัทยาอีกครั้ง

0
603
ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

สมาคมนักข่าวพัทยาเปิดประชุมใหญ่คัดเลือกนายกสมาคมคนใหม่ หลังอดีตนายกลุงต้อยหมดวาระ สุดท้ายเสียงเป็นเอกฉันท์ดัน “พี่หนิง” อัมพร แสงแก้ว อดีตนายกสมาคมคนเก่าให้กลับมาดูแลสมาชิกนักข่าวอีกครั้ง

พี่หนิง-อัมพร แสงแก้ว นายกสมาคมนักข่าวพัทยา 1
พี่หนิง-อัมพร แสงแก้ว นายกสมาคมนักข่าวพัทยา

เมื่อวันที่ 18 ก.ย.63 มีรายงานว่า สมาคมนักข่าวพัทยาได้จัดประชุมใหญ่ที่ห้องประชุมอะเมซอน เยื้องที่ว่าการอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีสมาชิกสมาคมนักข่าวพัทยา ซึ่งเป็นสื่อมวลชนและผู้สื่อข่าวแขนงต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

พี่หนิง-อัมพร แสงแก้ว นายกสมาคมนักข่าวพัทยา 1

เนื่องด้วยที่ผ่านมาได้ครบวาระการบริหารงานของคณะกรรมการสมาคมนักข่าวพัทยาชุดเก่าที่มี ลุงต้อย-สามารถ ทองรอด อดีตนายกสมาคม ซึ่งต้องมีการคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะมาร่วมกันขับเคลื่อนสมาคมนักข่าวพัทยา

พี่หนิง-อัมพร แสงแก้ว กลับมานั่งเก้าอี้นายกสมาคมนักข่าวพัทยาอีกครั้ง หลังได้รับความไว้วางใจด้วยมติเอกฉันท์
พี่หนิง-อัมพร แสงแก้ว กลับมานั่งเก้าอี้นายกสมาคมนักข่าวพัทยาอีกครั้ง หลังได้รับความไว้วางใจด้วยมติเอกฉันท์

เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสามัคคีกลมเกลียว รวมทั้งเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้พี่น้องในสัมมาอาชีพสื่อสารมวลชน

พี่หนิง-อัมพร แสงแก้ว กลับมานั่งเก้าอี้นายกสมาคมนักข่าวพัทยาอีกครั้ง หลังได้รับความไว้วางใจด้วยมติเอกฉันท์
พี่หนิง-อัมพร แสงแก้ว กลับมานั่งเก้าอี้นายกสมาคมนักข่าวพัทยาอีกครั้ง หลังได้รับความไว้วางใจด้วยมติเอกฉันท์

แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในทั่วโลก ทำให้เกิดช่องว่างในการบริหารสมาคมหลังหมดวาระ และหลังจากสถานการณืคลี่คลายลง จึงได้จัดให้มีการประชุมใหญ่ของสมาคมนักข่าวพัทยาดังกล่าวขึ้นเพื่อคัดเลือกนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ขึ้น

ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีมติสนับสนุนให้พี่หนิง-อัมพร แสงแก้ว อดีตนายกสมาคมนักข่าว กลับมาเป็นนายกสมาคมฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยมีควาเหมาะสมทั้งวุฒิภาวะ และศักยภาพในการทำงาน ที่สำคัญคือเป็นผู้ใหญ่ในวงการสื่อสารมวลชนเมืองพัทยาที่เป็นที่เคารพนับถือของบรรดาผู้สื่อข่าวรุ่นน้อง จึงทำให้การยกมือออกเสียงในวันนี้เป็นเอกฉันท์

พี่หนิง-อัมพร แสงแก้ว กลับมานั่งเก้าอี้นายกสมาคมนักข่าวพัทยาอีกครั้ง หลังได้รับความไว้วางใจด้วยมติเอกฉันท์
พี่หนิง-อัมพร แสงแก้ว กลับมานั่งเก้าอี้นายกสมาคมนักข่าวพัทยาอีกครั้ง หลังได้รับความไว้วางใจด้วยมติเอกฉันท์

หน่อย บูรพา นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ /รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959