ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. “กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ COVID-19”

กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ COVID-19

โดย นายสกล แสงอรุณ ผู้อำนวยการด้านโรงเอทานอลมิตรผลในเครือกลุ่มมิตรผล เป็นตัวแทนมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ที่มาจากกระบวนการผลิตเอทานอลจากอ้อย จำนวน 10,000 ลิตร

กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ COVID-19

พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ แบรนด์ “ชื่นใจ บาย มิตรผล” จำนวนหนึ่งให้แก่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาล

กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ COVID-19

และเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานราชการในท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อป้องกันและควบคุมการแผ่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโลน่า (COVID-19)

กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ COVID-19

โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายแพทย์เฉลิมพล กาละพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี นายแพทย์วัชระ ตั้งศรีสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ COVID-19

พร้อมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมรับมอบ ทั้งนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีได้ดำเนินการจัดสรรให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ COVID-19

ทีมข่าว นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959