ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เริ่มแล้ว เทศกาลกินปลาลำตะคอง ครั้งที่ 17 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00น. ชาวอำเภอปากช่อง บ้านท่างอย จัดงานเทศกาลกินปลาลำตะคอง ณ.บ้านท่างอย ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาโดยมีคณะผู้จัดงานเทศกาลกินปลาลำตะคอง ชึ่งประกอบด้วย หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดนครราชสีมา กองโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง สำนักงานจัดการนำเสียสาขาปากช่อง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลจันทึก และ กลุ่มประมงอ่างลำตะคอง และได้รับเกียรติท่านนายอำเภอปากช่อง นายสุรพันธ์ ศิลป์สุวรรณ มาเป็นประธานพิธีเปิดงานเทศการกินปลาลำตะคองการจัดงานเทศการกินปลาลำตะคอง มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ และต่างจังหวัด ได้ชื้อปลาสด ๆ จากลำตะคอง และเป็นการสร้างความสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ กับประชาชนในพื้นที่ สำหรับปีนี้ มีกำหนดงานจัดงาน ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2562 ชึ่งนอกจากจะมีปลาสด ๆ จากอ่างลำตะคองจำหน่ายแล้วยังมีการจ้ดกิจกรรมต่างๆภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการด้านการประมงกิจกรรมเก็บขยะในอ่างลำตะคอง กิจกรรมปล่อยพันธุ์น้ำ การแข่งขันกินปลานิลเผา และ การแข่งขันดัน้ำจับกุ้งก้ามกราม

ตระเวนข่าว นสพ.ประชาไท
ศุภเดช ธนูศร รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959