ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ด้วยกลุ่มเผยแพร่วีรกรรมทหารพรานจู่โจม ชด.513 ค่ายปักธงชัย ได้กำหนดจัดกิจกรรม “การแสดงของเท่งน้อยแอนจอยโชว์ ตลกก็อปปี้โชว์” ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น.-17.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้าแกรนด์ โรงแรมสบายโฮเทล วัตถุประสงค์หลักในการจัดงานครั้งนี้

ด้วยกลุ่มเผยแพร่วีรกรรมทหารพรานจู่โจม ชด.513 ค่ายปักธงชัย ได้กำหนดจัดกิจกรรม "การแสดงของเท่งน้อยแอนจอยโชว์ ตลกก็อปปี้โชว์

1. เพื่อนำราได้มาจัดกิจกรรมเผยแพร่วีรกรรมการรบของอดีต อส.ทพ.จจ.ชค.513 ประดิษฐานไว้ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติเป็นการถาวร

2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมของอนุสรณ์สถานแห่งชาติตามที่ได้รับแจ้ง

3. ช่วยเหลือ ดูแลการเจ็บป่วย อุบัติภัยทางรรมชาติของครอบครัวสมาชิก รวมทั้งความขัดสน ในการดำรงชีวิตของสมาชิกภายในกลุ่มๆ

ด้วยกลุ่มเผยแพร่วีรกรรมทหารพรานจู่โจม ชด.513 ค่ายปักธงชัย ได้กำหนดจัดกิจกรรม "การแสดงของเท่งน้อยแอนจอยโชว์ ตลกก็อปปี้โชว์

ในการนี้กลุ่มเผยแพร่ฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากหน่วยงนราชการ, ผู้ประกอบการ,ประชาชน และองค์กรต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง ให้การสนับสนุนกิจกรรมการกุศล ครั้งนี้ตามความสมัครใจ ไม่มีการบังคับใดๆ ตามด้วยจิตศรัทธา ไม่มีการรับบริจาค หรือเรี่ยไรอื่นใด

ด้วยกลุ่มเผยแพร่วีรกรรมทหารพรานจู่โจม ชด.513 ค่ายปักธงชัย ได้กำหนดจัดกิจกรรม "การแสดงของเท่งน้อยแอนจอยโชว์ ตลกก็อปปี้โชว์

นอกเหนือจากการสนับสนุนบัตรกิจกรรมการกุศลเท่านั้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของกลุ่มเผยแพร่ฯ ออกมาประชาสัมพันธ์โครงการ (บัตรเจ้าหน้าที่ต้องเป็นลายเซ็นสดของประธานกลุ่มเผยแพร่ฯ เท่านั้น) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี

โอ๋ ถ้ำเสือ นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959