ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ผวจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดอาคารกองร้อย อส.อ.ด่านช้างที่ 4
ผวจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดอาคารกองร้อย อส.อ.ด่านช้างที่ 4

เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอด่านช้าง ที่ 4 ได้จัดพิธีเปิดป้ายอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอด่านช้าง ที่ 4 หลังใหม่

ผวจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดอาคารกองร้อย อส.อ.ด่านช้างที่ 4

ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณโดยกรมการปกครอง โดยมี นายกองเอกณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดป้ายอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอด่านช้างที่ 4

ผวจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดอาคารกองร้อย อส.อ.ด่านช้างที่ 4

ซึ่งมี นายสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ นายอำเภอด่านช้าง หัวหน้าส่วนราชการ อาสารักษาดินแดน ร่วมให้การต้อนรับ ในพิธีมีการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป นำโดยพระครูวิสิฐสุวรรณคุณ (พระอาจารย์เสน่ห์) เจ้าอาวาสวัดพุน้ำร้อน เจ้าคณะตำบลด่านช้าง ในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และเจิมป้ายอาคารฯ

ผวจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดอาคารกองร้อย อส.อ.ด่านช้างที่ 4

จากนั้น นายกองเอก ณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุพรรณบุรี และหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน้าอาคารฯ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการร่วมรณรงค์ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอด่านช้างที่ 4

ผวจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดอาคารกองร้อย อส.อ.ด่านช้างที่ 4

ปิยะพงค์ คำพุทธ ผู้สื่อข่าว นสพ.ประเด็นรัฐ จ.สุพรรณบุรี รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959