ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ฉีดวัคซีนเชิงรุกพระราชทานซิโนฟาร์มป้องกันโรค COVID-19 ให้ประชาชนและกลุ่มเปราะบางพื้นที่อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ฉีดวัคซีนเชิงรุกพระราชทานซิโนฟาร์มป้องกันโรค COVID-19 ให้ประชาชนและกลุ่มเปราะบางพื้นที่อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ฉีดวัคซีนเชิงรุกพระราชทานซิโนฟาร์มป้องกันโรค COVID-19 ให้ประชาชนและกลุ่มเปราะบางพื้นที่อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 20 ธันวาคม 64 นายสมชาย อำพันกาญจน์ นายอำเภอโชคชัย พร้อมด้วยนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ครุธกูล ผอ.โรงพยาบาลโชคชัย  พร้อมด้วย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และอาสาสมัครหน่วยงานราชการในอำเภอโชคชัย

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ฉีดวัคซีนเชิงรุกพระราชทานซิโนฟาร์มป้องกันโรค COVID-19 ให้ประชาชนและกลุ่มเปราะบางพื้นที่อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ฉีดวัคซีนเชิงรุกพระราชทานซิโนฟาร์มป้องกันโรค COVID-19 ให้ประชาชนและกลุ่มเปราะบางพื้นที่อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ตลอดจนภาคีเครือข่ายจิตอาสา อสม. ได้ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนCOVID19  (ซิโนฟาร์ม ) ไปยังพื้นที่หมู่ 18 ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมารวมถึงพื้นที่อื่นๆในอำเภอโชคชัย โดยมี นายสมใจ ม่วมกระโทก ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้พาทีมแพทย์ ให้บริการฉีดวัคซีนถึงที่บ้านให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทางมารับบริการวัคซีนที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนได้   โดยมีทีมแพทย์พยาบาลของอำเภอโชคชัยออกปฏิบัติงานบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคCOVID19 ให้กับประชาชนกลุ่มดังกล่าว

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ฉีดวัคซีนเชิงรุกพระราชทานซิโนฟาร์มป้องกันโรค COVID-19 ให้ประชาชนและกลุ่มเปราะบางพื้นที่อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

นายแพทย์ เกรียงศักดิ์  เปิดเผยเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่า ในการฉีดวัคซีนเชิงรุกวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายวัคซีนโควิด 19 ให้กลุ่มคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มคนด้อยโอกาสทางสังคมที่เข้าถึงยากได้ง่ายขึ้น เน้นในกลุ่มผู้สูงอาอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยง 8 โรคเรื้อรัง มียอดฉีดวัคซีนในวันนี้ 60 ราย ฉีดครบ 52 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง5 รายพิการ5 ราย ด้อยโอกาส 42 ราย   จากทั้งหมด5 หมู่บ้าน ของ อ.โชคชัย

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ฉีดวัคซีนเชิงรุกพระราชทานซิโนฟาร์มป้องกันโรค COVID-19 ให้ประชาชนและกลุ่มเปราะบางพื้นที่อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

พิษณุ ปาละสิงห์ หนังสือพิมพ์ประเด็นรัฐ

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959