ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495
กล้าท้าให้คุณลองได้แล้ววันนี้ เพื่อประสบการณ์ความรักที่สุดยอด ด้วยยอดขายส่งออกญี่ปุ่นกว่า 17,500,000 กล่องภายใน 10 ปี

ผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การขุดลอกวัชพืช จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และ ชมรมฮักเขาใหญ่ พร้อมด้วยจิตรอาสาชาวปากช่อง ที่ บริเวณอ่างเก็บน้ำลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562เวลา14.00 น. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ซึ่งได้ร่วมทำกิจกรรมเก็บขยะ – เศษกิ่งไม้ และขุดลอกวัชพืช กีดขวางทางน้ำที่ บริเวณท้ายเขื่อนลำตะคอง บ้านท่างอยหมู่ 13 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาซึ่งมณฑลทหารบกที่ 21 ได้จัดกำลังเข้าร่วมพร้อมด้วยรถขุดตักเข้าดำเนินการขุดลอก ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. -ชมรมฮักเขาใหญ่ และนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21 เข้าดำเนินการเก็บเศษขยะ-ขุดลอกวัชพืชไหลมาทับถมกันจำนวนมาก จากต้นน้ำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผ่าน 6 ตำบล อำเภอปากช่อง รวมระยะทางกว่า 90 กิโลเมตรทำให้มีวัชพืชติดค้างที่ บริเวณคอสะพานไชยสวัสดิ์ ซึ่งอยู่ท้ายเขื่อนลำตะคองเพื่อเปิดทางน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำลำตำคองแก้ไขปัญหาท่วมขัง และน้ำใสสะอาดเป็นแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภคให้กับชาวจังหวัดนครราชสีมา ครอบคลุม 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอปากช่อง-สีคิ้ว-สูงเนิน-ขามทะเลสอ และอำเภอเมือง ใช้น้ำที่ใสสะอาดแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ต้นน้ำ  สืบสานพระปนิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันในการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือนถิ่นฐานที่อยู่ของตนเอง

ตระเวนข่าว นสพ.ประชาไท
ศุภเดช ธนูศร รายงาน
ทีมข่าว ททบ.5 นครราชสีมา

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959