ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การขุดลอกวัชพืช จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และ ชมรมฮักเขาใหญ่ พร้อมด้วยจิตรอาสาชาวปากช่อง ที่ บริเวณอ่างเก็บน้ำลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562เวลา14.00 น. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ซึ่งได้ร่วมทำกิจกรรมเก็บขยะ – เศษกิ่งไม้ และขุดลอกวัชพืช กีดขวางทางน้ำที่ บริเวณท้ายเขื่อนลำตะคอง บ้านท่างอยหมู่ 13 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาซึ่งมณฑลทหารบกที่ 21 ได้จัดกำลังเข้าร่วมพร้อมด้วยรถขุดตักเข้าดำเนินการขุดลอก ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. -ชมรมฮักเขาใหญ่ และนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21 เข้าดำเนินการเก็บเศษขยะ-ขุดลอกวัชพืชไหลมาทับถมกันจำนวนมาก จากต้นน้ำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผ่าน 6 ตำบล อำเภอปากช่อง รวมระยะทางกว่า 90 กิโลเมตรทำให้มีวัชพืชติดค้างที่ บริเวณคอสะพานไชยสวัสดิ์ ซึ่งอยู่ท้ายเขื่อนลำตะคองเพื่อเปิดทางน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำลำตำคองแก้ไขปัญหาท่วมขัง และน้ำใสสะอาดเป็นแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภคให้กับชาวจังหวัดนครราชสีมา ครอบคลุม 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอปากช่อง-สีคิ้ว-สูงเนิน-ขามทะเลสอ และอำเภอเมือง ใช้น้ำที่ใสสะอาดแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ต้นน้ำ  สืบสานพระปนิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันในการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือนถิ่นฐานที่อยู่ของตนเอง

ตระเวนข่าว นสพ.ประชาไท
ศุภเดช ธนูศร รายงาน
ทีมข่าว ททบ.5 นครราชสีมา

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959