ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495
สุพรรณบุรี พระสงฆ์ร่วมกับ อปพร.ด่านช้าง แจกถุงยังชีพ ช่วยน้ำท่วมผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.64 พระอภิวัฒร์ ปญฺญาพโล วัดเนินมหาเชษฐ์ ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ ร่วมกับ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.ด่านช้าง สนับสนุนถุงยังชีพ น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภค-บริโภค

สุพรรณบุรี พระสงฆ์ร่วมกับ อปพร.ด่านช้าง แจกถุงยังชีพ ช่วยน้ำท่วมผู้ประสบอุทกภัย

เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสพรรณบุรี หลังจากที่ผ่านได้เกิดฝนตกอย่างหนักติดต่อกันหลายวันและเกิดน้ำท่วมขังเนื่องจากในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ราบต่ำ โดยมี นายปรีชา ชูรีสกุล ประธาน อปพร.ตำบลบางตะเคียน และคณะร่วมให้การต้อนรับ

สุพรรณบุรี พระสงฆ์ร่วมกับ อปพร.ด่านช้าง แจกถุงยังชีพ ช่วยน้ำท่วมผู้ประสบอุทกภัย
สุพรรณบุรี พระสงฆ์ร่วมกับ อปพร.ด่านช้าง แจกถุงยังชีพ ช่วยน้ำท่วมผู้ประสบอุทกภัย

นางสาวกชกร แก้วศรีงาม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) เปิดเผยว่า ตนเองเป็น อปพร. ตำบลด่านช้าง ได้รับการประสาน จากเพื่อนสมาชิก อปพร.ในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง ว่าเกิดน้ำท่วมหนักในพื้นที่ตำบลบางตะเคียน และยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน

สุพรรณบุรี พระสงฆ์ร่วมกับ อปพร.ด่านช้าง แจกถุงยังชีพ ช่วยน้ำท่วมผู้ประสบอุทกภัย

จึงได้ประสานเพื่อนสมาชิก อปพร.ในพื้นที่ตำบลด่านช้างและบุคคลที่รู้จักในการขอรับการสนับสนุนถุงยังชีพ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง

สุพรรณบุรี พระสงฆ์ร่วมกับ อปพร.ด่านช้าง แจกถุงยังชีพ ช่วยน้ำท่วมผู้ประสบอุทกภัย
สุพรรณบุรี พระสงฆ์ร่วมกับ อปพร.ด่านช้าง แจกถุงยังชีพ ช่วยน้ำท่วมผู้ประสบอุทกภัย

ต่อมาตนได้รับการประสานจาก พระอภิวัฒร์ ปญฺญาพโล วัดเนินมหาเชษฐ์ ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก ว่าตนและศิษยานุศิษย์ มีความประสงค์ร่วมบริจาคปัจจัยในการช่วยเหลือ เป็นเงิน จำนวน 2,๐๐๐ บาท อีกทั้งยังได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคจำนวนหนึ่งเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตนและคณะจึงได้เดินทางไปรับเครื่องอุปโภค-บริโภคดังกล่าว และลงมายังพื้นที่ตำบลบางตะเคียน

สุพรรณบุรี พระสงฆ์ร่วมกับ อปพร.ด่านช้าง แจกถุงยังชีพ ช่วยน้ำท่วมผู้ประสบอุทกภัย
สุพรรณบุรี พระสงฆ์ร่วมกับ อปพร.ด่านช้าง แจกถุงยังชีพ ช่วยน้ำท่วมผู้ประสบอุทกภัย

พระครูปลัดบุญสร้าง  ปญฺญาวโร เจ้าอาวาสวัดบางสาม  เปิดเผยว่าได้รับการประสานจาก นายสุรพล  ทิมปทุม อปพร. ตำบลบางตะเคียน  ว่าจะมีคณะ อปพร.จากด่านช้าง ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จึงได้ขออนุญาตใช้สถานที่วัดบางสาเป็นสถานที่จัดชุดถุงยังชีพ เมื่อคณะจากอำเภอด่านช้างมาถึง จึงมอบหมายพระลูกวัดเข้ามาช่วยจัดชุดถุงยังชีพเพื่อนำไปแจกจ่ายต่อไป

ปิยะพงษ์ คำพุทธ นสพ.ประเด็นรัฐ สุพรรณบุรี รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959