ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

” กฐินสามัคคี… ” *** ทอด ณ วัดทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 18 พ.ย.2561 เวลา 10.00 น. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์วัดทับไทร พร้อมกัน วัดทับไทร เป็นวัดราษฎร์ (สังกัดมหานิกาย) ตั้งอยู่เลขที่ 1/2 หมู่ 1 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รับวัดทับไทร ใว้ในพระอุปถัมภ์              พ.ศ.2545 ได้รับอนุญาติตั้งวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา และได้รับรางวัลเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างของกรมการศาสนา เป็นที่ตั้งหน่วยอบรมประชาชน ประจำตำบลทับไทรเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ของกรมการศาสนา เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่นของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ-เป็นสำนักเรียนนักธรรม-บาลี-เป็นที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรม/กิจกรรม-เป็นที่ตั้งศูนย์ฝึกอาชีพในวัด ฯลฯ               ปัจจุบันวัดทับไทร มีพระครูสถิตธรรมานุวัตร หรือพระอาจารย์สำราญ ถาวโร (ศรีประวัติ) เป็นเจ้าอาวาส ท่านได้จัดสร้าง 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐาน ณ วัดทับไทร ประดิษฐาน ณ สถานที่ที่เหมาะสม ตกแต่งภูมิทัศน์ และเปิดให้นมัสการ ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลประกอบด้วย              1.หลวงปู่ทวดอุ้มบาตร หน้าตัก 99 นิ้ว องค์แรกของไทย (เคล็ดลับ ใส่บาตรหลวงปู่ทวด) ๒.พระพิฆเนศ มหาเทพผู้ทรงภูมิปัญญายิ่งใหญ่ ผู้ขจัดอุปสรรคและอำนวยความสำเร็จในทุกสิ่ง ๓.พระพรหม มหาเทพผู้สร้างโลกและลิขิตชีวิตมนุษย์ 4.เจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์ องค์เดียวกันกับพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์              2.หลวงพ่อขุน พระครูวิบูลคณารักษ์ พระเกจิอาจารย์ เจ้าอาวาสวัดทับไทร พ.ศ.2449  6.พระสยามเทวาธิราช (สมาคมแม่บ้านทหารบก ปี.2547 สร้างถวายประจำทิศบูรพา) ๗.พระพิทักษ์ชายแดน หน้าตัก 39 นิ้ว (หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ สร้าง ปี.2537) 8.หลวงพ่อใหญ่ (พระพิทักษ์บูรพา) พระพุทธรูปหินเขียวอันศักดิ์สิทธิ์ หน้าตัก 1.90 เมตร และ 9.อนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงช้าง แห่งแรกของไทย

ทีมข่าว นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959