ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

บานสะพรั่งทั่วกาญจน์/กาญจนบุรี. รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำประชาชนร่วมปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง ให้บานสะพรั่งทั่วจังหวัดกาญจนบุรีในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันนี้ที่บริเวณท่าน้ำสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในงานวันรณรงค์ปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง โดยมี นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เกษตรกร และประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีจัดงานวันรณรงค์ปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง เพื่อเป็นการเชิญชวนให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง พร้อมทั้งได้แนะนำให้ทราบถึงวิธีการปลูก การดูแลรักษาและระยะเวลาในการปลูกจนถึงวันที่ดอกไม้จะบานในช่วงเวลางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายความอาลัยในเดือนตุลาคม 2560 โดยภายในงานได้มีการร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง ปอเทือง และทานตะวัน รวมทั้งได้มีร่วมกันร้องเพลงต้นไม้ของพ่อ อีกด้วย โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้กล่าวว่า จังหวัดกาญจนบุรีได้เห็นถึงความสำคัญในการรณรงค์เชิญชวนปลูกดอกไม้สีเหลือง โดยเฉพาะหน่วยงานราชการต้องเป็นหน่วยงานหลักและขยายผลไปยังประชาชน ในการร่วมแรงร่วมใจกันปลูกดอกไม้สีเหลืองโดยเฉพาะดอกดาวเรือง หรือพืชอื่นๆ เช่น ทานตะวัน ปอเทือง ภายในเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อให้ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม เป็นการร่วมกันถวายความอาลัยและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ศักดิ์ดา ข่าวอาชญากรรม/ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959