ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 19.00 น.นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี นางธิวัลย์รัตน์ อันกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมกิจกรรม “ก้าว กันย์ ปัน รักษ์” บริเวณ วัดเกาะเดินทางสู่วัดใหญ่สุวรรณาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี ร่วมสร้างตำนาน ”เดินการกุศล ก้าว กันย์ ปัน รักษ์” ครั้งแรกของจังหวัดเพชรบุรี ร่วมสมทบทุนบูรณะศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม
จังหวัดเพชรบุรี ร่วมสร้างตำนาน ”เดินการกุศล ก้าว กันย์ ปัน รักษ์” ครั้งแรกของจังหวัดเพชรบุรี ร่วมสมทบทุนบูรณะศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม
จังหวัดเพชรบุรี ร่วมสร้างตำนาน ”เดินการกุศล ก้าว กันย์ ปัน รักษ์” ครั้งแรกของจังหวัดเพชรบุรี ร่วมสมทบทุนบูรณะศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม

หลังจากผู้ว่าฯจ.เพชรบุรีได้กล่าวเปิดงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังได้กล่าวชื่นชมพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โดยก่อนการเดินการกุศลในครั้งนี้ เจ้าอาวาสวัดใหญ่สุวรรณารามได้ให้ศีลให้พร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงาน ตลอดเส้นทางการเดินจากวัดเกาะไปจนถึงวัดใหญ่สุวรรณารามได้มีการตกแต่งบ้านเรือน ถนน ของชาวชุมชนย่านถนนพานิชเจริญ ถนนพงษ์สุริยา และย่านอื่นๆทั่วทั้งเมืองเพชรบุรี ในกิจกรรมนี้ด้วย อีกทั้งยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชาวเพชรบุรี มาให้ขมตลอดเส้นทาง เช่น หนังตะลุง ละครหุ่น โขน และการแสดงต่างๆของชาวบ้านที่มาคอยต้อนรับ อีกมากมาย

จังหวัดเพชรบุรี ร่วมสร้างตำนาน ”เดินการกุศล ก้าว กันย์ ปัน รักษ์” ครั้งแรกของจังหวัดเพชรบุรี ร่วมสมทบทุนบูรณะศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม
จังหวัดเพชรบุรี ร่วมสร้างตำนาน ”เดินการกุศล ก้าว กันย์ ปัน รักษ์” ครั้งแรกของจังหวัดเพชรบุรี ร่วมสมทบทุนบูรณะศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม

กิจกรรม ”ก้าว กันย์ ปัน รักษ์” ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย ได้ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม กระตุ้นการท่องเที่ยวและเป็นการหารายได้บูรณะศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม รายได้ส่วนหนึ่งได้มาจากการขายเสื้อแล้ว ยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งชาวบ้านที่ร่วมสมทบทุนเพื่อบูรณะ ศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม ซึ่งเป็นโบราณสถานสมัยอยุธยาตอนปลายอายุเกือบ400 ปี ที่ยังคงหลงเหลืออยุ่เพียงหลังเดียวในโลก

จังหวัดเพชรบุรี ร่วมสร้างตำนาน ”เดินการกุศล ก้าว กันย์ ปัน รักษ์” ครั้งแรกของจังหวัดเพชรบุรี ร่วมสมทบทุนบูรณะศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม

ประนพ / สันติ นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ จ.เพชรบุรี รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959