ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ด.ต วัฒนพงษ์ เกิดพูล นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน นักเรียน พ่อค้าและ ประชาชน เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี

ดำเนินการจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษาประจำปี2561เพื่ออนุรักษ์สืบสานขนธรรมเนียมประเพณีการหล่อเทียนพรรษา และ ประเพณีแห่เทียนพรรษาให้สืบทอดต่อไปและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและกิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น และในวันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561จัดให้มีขบวนแห่เทียนพรรษาของชุมชนจำนวน 9 ขบวน ณ.บริเวรศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

Cr.ศุภเดช ธนูศร นสพ.ประชาไทย

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959