ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

 

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.30 น. ณ เมรุวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนทบุรี และคณะเจ้าภาพ เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ และมีพระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง คณะสงฆ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอปากเกร็ด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ทีมข่าว นสพ.ประชาไท
Cr.ป.โอ นนทบุรี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959