ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

 

เมื่อ เวลา9.00น. ชาวตำบลวังแขมและใกล้เคียงร่วมงานอุปสมบท นายจิรายุ อินทร์ประสิทธิ์ บุตรชาย ของผู้ใหญ่ รัตนะ คุณจันทร์แรม อินทร์ประสิทธิ์ โดยเจ้าภาพได้เตรียมงานมาหลายวันเมื่อวันที่ 13 มค.61 เริ่มงานตามประเพณี ปลงผมนาค ให้นาค ขอขมาบรรพบุรุษ ปู่ยาตายาย บิดามารดาและผู้ที่เคารพนับถือ  อาบน้ำนาค และเทศน์สอนนาคโดยพระครูจันทวชิรเกษม หลวงพ่อทิม เจ้าคณะตำบลวังแขม  วันจันทาราม ก่อนที่จะนำนาคไปอุปสมบทที่ วัดจันทาราม ตำบลวังแขม

ปลัดทัศนีย์ ประสาททอง กับนายกชัยวัฒน์ พันธุ์วิทยากูล ได้ทำปลงผมนาค

กำนันสมเกียรติ เปลี่ยนทองคำและปลัดปรีดี ทาเอื้อได้ทำการปลงผมนาค

ปลัดสำราญ อยู่ปาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม ได้ทำปลงผมนาค

ผู้ใหญ่ รัตนะ คุณจันทร์แรม อินทร์ประสิทธิ์ พ่อแม่ของนาคอาบน้ำให้นาค

 

“งานอุปสมบท” เสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ช่วงเย็นเวลา 18.00 น.ณ.บริเวรลานเอนกประสงค์สกรณ์วังแขม  ได้จัดงานเลี้ยงแก่ผู้มีเกียรติและญาติพี่น้องชาวตำบลวังแขมและใกล้เคียงได้มาร่วมงานอุปสมบท นายแสน ผิวลออ นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง พิธีกร ได้กล่าวตอนรับแขกผู้มีเกียรติและกล่าวถึงบรรยากาศในงานเลี้ยงฉลองงานอุปสมบท

โดยงานนี้  ท่าน วิสิษฎ์ สกุลยืนยง นายอำเภอคลองขลุง เป็นประธานในงานเลี้ยงฉลองงานอุปสมบทและกล่าวให้โอวาทแก่เจ้านาค พร้อมด้วยท่านอดีด ส.ส. อนันต์ ผลอำนวย นายชัยยศ ตั้งนิยม สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกกำแพงเพชรและคณะนายชัยวัฒน์ พันธุ์วิทยากูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขมพร้อมคณะผู้บริหารฯและพนักงานในส่วนของ อบต.นายสมเกียรติ เปลี่ยนทองคำ กำนันตำบลวังแขมพร้อมฝ่ายปกครองตำบลและส่วนในส่วนปกครองท้องที่ และท้องถิ่นและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานกันอย่างมากทั้งตำบลใกล้เคียง เป็นจำนวนมาก

ก่อนที่จะนำนาคไปอุปสมบทในวันที่ 14 มกราคม 2561 ณ พัทธสีมาวัดจันทาราม ตำบลวังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพวเพชร ทางนาคได้ขออโหสิกรรม กรรมใดที่ผู้อุปสมบทได้ล่วงเกินท่านด้วย กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม โปรดอโหสิกรรมแก่ผู้อุปสมบทด้วยเทอญ…

วิโรจน์  นสพ.ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959