ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00น. นายสมเจตร เปลื้องนุช นายอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในงานสัมมนาบทบาทสื่อมวลชนกับการสร้างความรู้งานด้านยาเสพติดให้กับประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ศอ.ปส.จ.พช.) ได้ดำเนินการ จัดทำโครงการประชุมสัมมนาบทบาทสื่อมวลชนกับการสร้างการรับรู้งานด้านยาเสพติดให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สื่อมวลชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับรู้นโยบายรัฐบาล ตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยเสพติด พ.ศ.2561 และสื่อมวลชนจะได้มีบทบาทอย่างสำคัญ ในการสร้างการรับรู้งานด้านยาเสพติดให้กับประชาชน ให้เป็นไปอย่างทั่วถึง และเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มในสังคม โดยจะดำเนินการจัดประชุมสัมมนาและลงพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลถ่ายทำรายการ ฯลฯ ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 ณ.สถานที่โรงแรมนกยงทอง ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และ พื้นที่ ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

 การสร้างการรับรู้งานด้านยาเสพติดให้กับประชาชนและบทบาทของสื่อมวลชนกับการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561 สำนักงาน ปปส.ภาค 6  มีแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการปราบปราม ด้านการบำบัดรักษา ด้านการป้องกันโดยมี วิทยากรจากตำรวจภูธรจังหวังเพชรบูรณ์ วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูร์ณ์ วิทยากรจากที่ว่าการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ และ คณะสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบูรณ์

ศุภเดช ธนูศร ข่าวประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959