ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีได้ระดมพล หน่วยสาธารณะประโยชน์ นำรถดับเพลิงไปฉีดล้างถนนนะหมู่บ้าน มิตรประชา ถนนติวานนท์ อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี ตามนโยบาย ของนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ย้ำมาตลอด ว่าให้หน่วยงานต่างๆช่วยกันดูแล ความสะอาดของจังหวัดนนท์

ซึ่งชาวบ้าน ได้เห็นและพบเจ้าหน้าที่ได้ล้างขีดถนนทำความสะอาดบริเวณเสาไฟสายไฟทางเจ้าหน้าที่อำเภอได้ทำตามนโยบายของนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชาวด้าชาวบ้านได้ฝากขอบคุณ ผ่านสื่อ ที่มา ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ห่วงใยและดูแลประชาชนมาตลอด

สมศักดิ์ นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959