งานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง นครราชสีมา

0
1191
ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

อำเภอปากช่อง เทศบาลเมืองปากช่อง เหล่ากาชาดปากช่อง การท้องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท)งานน้อยหน่า และ ของดีปากช่อง ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2562 – วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ.เวทีกิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง สนามข้างโรงทอกระสอบปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00น. นาย จรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานพิธีเปิดงานของดีอำเภอปากช่อง”งานน้อยหน่าและเหล่ากาชาดปากช่อง” อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีหน่ายงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก หน่วยงานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเขตอำเภอปากช่อง เกษตรจังหวัดนครราชสีมา พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ข้าราชการพลเรือน ผู้พิพากษา อัยการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กิ่งกาชาดปากช่อง สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ สมาคมพัฒนาการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์จังหวัดนครราชสีมาและแขกผู้มีเกียรติเป็นจำนวนมาก เข้าร่วมในงานของดีอำเภอปากช่อง มีการออกร้านกาชาดอำเภอปากช่อง ร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สินค้า OTOP สินค้าราคาถูก มีการจัดประกวดผลผลิตทางการเกษตร อธิเช่น น้อยหน่าฝ่าย น้อยหน่าหนัง น้อยหน่าเพชรปากช่อง และ ยังมีมหกรรมคอนเสิร์ตศิลปินด้งดารานักร้องให้ชมตลอดงาน

นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง ได้กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานของดีอำเภอ
ปากช่อง”งานน้อยหน่าและกาชาดอำเภอปากช่อง” เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชา บรมนาถบพิตร มาสู่การปฏิบัติ
เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าผลผลิตทางการเกษตรในลักษณะของตลาดนัดประชารัฐให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะผลไม้ชนิดต่างๆ น้อยหน่า องุ่น ทุเรียน และผักออร์แกนิคปลอดสารพิษ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางด้นเกษตรให้แก่เกษตรกร ให้มีการพัฒนาสายพันธุ์และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ของตำบล ตลอดจนการจัดแสดงเทคโนโลยี่และนวัตกรรมการเกษตร เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้อำเภอปากช่อง เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวในฐานะประตูสู่อีสาน การจัดงานน้อยหน่าของดีเมืองปากช่อง ได้รับความร่วมมือร่วมใจทุกภาคส่วน และการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชนหลายหน่วยงานมีการออกร้านของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ความและประโยชน์แก่ผู้มาเที่ยวชมงานการออกร้านหารายได้เพื่อสาธารณกุศลของกิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง การออกร้านขององค์กรเอกชน การออกร้านผลผลิตทางการเกษตร การจำหน่ายผลไม้ของการเกษตรกรชาวปากช่อง การออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้า OTOP ที่มีมาตรฐาน การประกวดส้มตำลีลา การประกวดผัดหมี่ การประกวดธิดาน้อยหน่าเพื่อส่งเสริมความงามแบบมีคุณค่า การแสดงศักยภาพใต้แนวคิดบ้านฉันมีดี โดยเปิดโอกาสให้องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำผลผลิต ผลิตภัณฑ์และของดีในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ศุภเดช ธนูศร /ข่าว/นสพ.ประชาไท 

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959