โครงการมอบกาชาดสร้างสุขประจำปี 2563 ณ หมู่บ้านเขาพริกไทย ตำบลปางมะค่า

0
840
ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายน้อย วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปางมะค่า ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า นายศทัต หทัยวรรธ์ นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี นางวรินทร์ธร หทัยวรรธ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอขาณุวรลักษบุรี นางมณเฑียร วงศ์วิทยานันท์ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอขาณุวรลักษบุรี หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้อง ประชาชนชุมชนหมู่ที่ 18 หมู่บ้านเขาพริกไทย ตำบลปางมะค่า

ร่วมพิธีโครงการบ้านกาชาดสร้างสุข ประจำปี 2563 เพื่อสงเคราะห์ให้กับผู้ประสบความทุกข์ยาก ให้มีที่อยู่อาศัยมั่นคงถาวรและปลอดภัย โดยการมอบบ้านกาชาดสร้างสุข ประจำปี 2563 ให้นางสาวบุญยัง โพธิ์มงคล อายุ 63 ปี บ้านเลขที่ 329/2 หมู่ที่ 18 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 120,000 บาท

โดยได้รับเกียรติจาก นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยบริเวณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมเปิดป้ายโครงการบ้านกาชาดสร้างสุข ประจำปี 2563 และมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบทะเบียนบ้าน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค กิ่งกาชาดอำเภอขาณุวรลักษบุรีมอบข้าวสารและนมกล่องจำนวน 1 ลัง

และเยี่ยมชมภายในบ้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้ง นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ยังได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากกลุ่มอาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ณ บ้านนางสาวบุญยัง โพธิ์มงคล บ้านเลขที่ 329/2 หมู่ที่ 18 ตำบลปางมะค่า บ้านเขาพริกไทยและส่งเสริมพลิตภัณฑ์ผ้าทอสู่ตลาดสากลนิยมใช้ผ้าทอสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของไทยตลอดไป

พงศภัค มั่นดี นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์กำแพงเพชร รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959